Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

| Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

Brusselse regering akkoord om met andere gewesten systeem van statiegeld te ontwikkelen

© Belga
26/05/2023

De Brusselse regering is principieel akkoord om een systeem van statiegeld op plastic flesjes en blik in te voeren in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië en de federale overheid. Dat meldt Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron vrijdag.

Uit een studie van Leefmilieu Brussel of het mogelijk is een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen voor eenmalig gebruik (plastic flessen en blikjes) in te voeren in het Brussels Gewest bleek dat een statiegeldsysteem alleen doeltreffend kan worden opgezet als het op nationaal niveau wordt gecoördineerd.

Het Brussels Gewest en Vlaanderen hebben zich intussen aangesloten bij een studie van de Waalse regering over de verschillende scenario's en systemen voor statiegeld. Daarnaast heeft het Vlaams Gewest in december 2022 de Vlaamse minister van Leefmilieu opgedragen de besprekingen met de gewesten voort te zetten. Momenteel worden op initiatief van het Vlaams Gewest proefprojecten uitgevoerd om de invoering van digitaal statiegeld te testen. In het licht van de resultaten daarvan zal tegen eind 2023 ook worden beslist over de vorm en wijze van het in te voeren statiegeld.

"We gaan richting het opzetten van een statiegeldsysteem, wat goed nieuws is. Die maatregel komt ook aan bod in de strategie voor stedelijke netheid 'clean.brussels'. Met de Brusselse regering werken we parallel aan het beperken van het gebruik en de productie van wegwerpverpakkingen, door verpakkingsvrije consumptiepraktijken te promoten, maar vooral door producenten en verdelers ertoe aan te zetten hun praktijken te veranderen, initiatief te nemen en de financiële verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kosten die gepaard gaan met het sorteren en schoonmaken, inzamelen en recycleren", stelt minister Maron.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni