De eerste bijeenkomst van de burgercommissie over 5G in het Brussels parlement op 29 april 2021

| Archiefbeeld

Brussels parlement talmt met pensioenshervorming

Steven Van Garsse
© BRUZZ
05/05/2023

Het voordelige pensioensysteem voor Brusselse parlementairen is nog niet afgeschaft. Dat is gebleken tijdens een debat hierover in het Brussels parlement, al is er wel consensus om de ‘rente’ snel af te schaffen. Intussen is de PVDA kop van Jut in het parlement omdat de partij via TikTok "bewust desinformatie verspreidt."

Door twintig procent van het parlementair pensioen als ‘rente’ uit te keren, en niet als pensioen, bereikt een Brussels parlementslid op rust minder snel het zogenaamde Wijninckxplafond van 7.800 euro bruto per maand. Dat bedrag mag voor openbare pensioenen niet worden overschreden.

Maar het systeem om dat plafond te omzeilen is dus nog niet afgeschaft, ondanks eerdere berichten. Voorzitter Rachid Madrane (PS) wil hierover eerst in overleg met de andere parlementsvoorzitters in dit land. Hij stelt voor om de verschillende hervormingen die bezig zijn in de parlementen, te harmoniseren.

Plafond niet bereikt

Uit een juridisch advies aan het Brussels parlement blijkt dat zowel de aparte pensioenkas voor het parlement, als de uitkering van een deel van het pensioen als rente volledig legaal en grondwettelijk is. Er is ook gebleken dat geen enkel gepensioneerd parlementslid al het Wijninkcxplafond heeft bereikt, of heeft overschreden.

En de kans dat dit nog in de toekomst gebeurt is gering. Een parlementslid moet tegenwoordig al 45 jaar in het parlement hebben gezeten om aan een pensioen van 6500 euro bruto te komen. Wat bijna onmogelijk is. “Het gemiddelde pensioen van een Brussels parlementslid is 2456 euro bruto,” zei voorzitter Rachid Madrane. “Wie één legislatuur député is krijgt hier 769 euro bruto voor per maand.”

Toch is er een consensus binnen het parlement, bij meerderheid en oppositie, om de rente af te schaffen, en het parlementspensioen in zijn volledigheid als pensioen te bekijken, inclusief het vakantiegeld, zodat de wet Wijninckx niet langer wordt omzeild.

Transparantie

Daarnaast moet er een protocolakkoord komen met de FOD Pensioenen, zodat die automatisch zicht krijgt op de parlementspensioenen, en ze niet afhankelijk is van een verklaring op eer van de parlementsleden op rust.

Voorzitter Rachid Madrane wil de zaak aankaarten op een interparlementair overleg. De bedoeling is om alle parlementen op een lijn te krijgen. Dat moet ook bepaalde complexe situaties uit de wereld helpen. Want nu zijn er parlementsleden die in verschillende assemblés hebben gezeteld, wat verschillende pensioensystemen oplevert, met verschillende voorwaarden.

Het overleg zou er al kunnen komen op het eind van deze maand. Vervolgens kan de Pensioenkas van het Brussels parlement een voorstel formuleren, dat dan door de plenaire zitting kan worden bekrachtigd.

PTB kop van Jut

PTB en PVDA waren kop van jut tijdens het debat. Door haast alle partijen werd snoeihard uitgehaald naar de uiterst linkse partij. Die heeft op TikTok een filmpje uitgebracht waarin beweerd wordt dat minstens 30 Brusselse parlementsleden een pensioen opstrijken dat oploopt tot 9300 euro. Maar die informatie lijkt niet te kloppen. Het filmpje werd meer dan 200.000 keer bekeken.

Vorige week bracht PTB een nieuw filmpje uit met fragmenten uit het parlementair debat, om aan te tonen dat de parlementsleden helemaal geen haast lijken te maken om een pensioenshervorming door te voeren in het parlement. “Maar het waren uit de context gerukte fragmenten, die maar een doel dienen: electoraal gewin, en het in diskrediet brengen van politici," haalde parlementslid en voormalig minister Celine Fremault (Les Engagés) uit.

Andere partijen pikten het niet dat de PTB de parlementsleden afschildert als ‘bandieten’. “Dit is een regelrechte aanval op ons democratisch bestel,” zei Vincent De Wolf (MR). Guy Vanhengel (Open VLD) sprak van ‘le parti TikTok’, die miljoenen besteedt aan een Chinees bedrijf, maar tegelijk de democratie in gevaar brengt.

Ze laakten ook feit dat de PTB zijn kat stuurt naar de vergaderingen van de Pensioenkas, of naar het uitgebreid bureau waar die zaken worden besproken, en tegelijk op de sociale media desinformatie verspreidt .

PTB en PVDA waren niet onder de indruk. Volgens hen worden ze hier aangevallen, terwijl zij alleen maar de boodschapper zijn en de partij zijn die het schandaal aan de oppervlakte bracht.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni