© RV | Chauffeurs van Uber mogen niet langer bestellingen voor ritten aanvaarden zei de Brusselse regering in maart.

Brusselse regering heeft noodoplossing voor Uber

SVG
09/12/2021
Updated: 09/12/2021 20.33u

De Brusselse regering heeft deze ochtend een akkoord bereikt over een noodoplossing voor de Uberchauffeurs. Als alles goed gaat zouden ze half december terug in Brussel moeten kunnen rondrijden. Daar hangen wel wat voorwaarden aan vast, maar de reacties zijn overwegend positief.

De Brusselse regering moest een oplossing vinden voor de meer dan 1000 Uberchauffeurs die sinds eind november niet meer konden rijden omdat Uber de app offline had gehaald.

Die oplossing is nu gevonden in de schoot van de regering. PS en Ecolo stonden daar lijnrecht tegenover de Nederlandstalige partijen en Défi.

Maar minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft een consensus gevonden over een tijdelijke ordonnantie die Uberchauffeurs terug kan laten rijden.

Twintig uur per week

Daar hangen wel wat voorwaarden aan vast. De chauffeurs moeten minstens twintig uur per week presteren. Het gaat dus alleen om chauffeurs die hun hoofdinkomsten uit Uber halen. Bovendien moeten ze hun licentie hebben aangevraagd voor 15 januari dit jaar.

Verder mogen de chauffeurs alleen met een elektronische reservatie werken en geen klanten oppikken. Ze mogen ook geen gebruik maken van de busbanen of taxi-standplaatsen.

De limousinebedrijfjes moeten ook transparant zijn over de exploitanten en de chauffeurs die met de wagens rijden en over de algemene gebruiksvoorwaarden én ze moeten over een vestigingsplaats beschikken in België.

De noodordonnantie is geldig tot de definitieve taxiwet in voege gaat. De regering wil hiermee landen ten laatste vòor volgende zomer.

Volgens minister-president Vervoort respecteert het voorstel de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over de platformtaxis. "De Uberchauffeurs kunnen in een rechtszeker kader opnieuw aan het werk. (...) Het effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig en uniek statuut zal bieden voor het taxiberoep."

Naar het parlement

De noodordonnantie waarover de meerderheid een akkoord bereikte, kan vanavond al in de commissie Binnenlandse Zaken besproken en goedgekeurd worden. Ze vervangt, via amendementen, de ordonnance-sparadrap die de Nederlandstalige partijen en Défi hadden ingediend.

Zowel PS-voorzitter Ahmed Laaouej als Ecolo-parlementslid Hicham Talhi hebben zich al positief uitgesproken over het voorstel van ordonnnantie. Daarmee is de dreiging van een wisselmeerderheid van de baan.

Als alles goed gaat kan de noodordonnantie dan morgen, vrijdag, in plenaire zitting worden goedgekeurd en kan ze, na publicatie in het Staatsblad enkele dagen later, ook effectief in voege gaan.

Overwegend positieve reacties

Oppositiepartij cdH is verheugd over de doorbraak binnen de meerderheid in het dossier van de VVC-chauffeurs die hun activiteiten via Uber niet meer voortzetten.

"Het cdH verwelkomt het feit dat PS uiteindelijk is gezwicht en ingestemd heeft om de 'sparadrap-ordonnantie' goed te keuren waardoor de VVC-chauffeurs (vervoer van voertuigen met chauffeur) kunnen voortwerken in afwachting van een nieuw taxiplan", luidt het in een mededeling van de fractie in het Brussels Parlement.

Voor de vakbond BTB-ABVV is de oplossing van de Brusselse regering een 'aanvaardbaar compromis'. "De VVB-chauffeurs in het Brussels gewest die hun hoofdinkomen haalden uit de ritten die ze via Uber-X uitvoerden kunnen voorlopig weer onder strikte voorwaarden taxidiensten verlenen", stelt de vakbond in een mededeling.

De MR betreurt dan weer dat alleen voltijdse Uberchauffeurs terug zullen kunnen rijden, waardoor nog steeds honderden deeltijdse Uberchauffeurs zonder werk zitten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie