Brusselse regering keurt voorontwerp ordonnantie taxi- en VVB-sector goed

© PhotoNews
| Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Gewest.

De Brusselse Regering heeft op voorstel van minister-president Rudi Vervoort (PS) het voorontwerp van ordonnantie over de hervorming van de sector van het bezoldigd personenvervoer in eerste lezing goedgekeurd.

Die hervorming sluit aan op het regeerakkoord en moet voor de verschillende taxi- en personevervoer een oplossing bieden. Vorige week werd het taxiplan in grote lijnen al goedgekeurd, nu krijgt ook het voorontwerp van de ordonnantie groen licht.

De tekst moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector. Dat wil zeggen: verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen. Het moet tegelijk een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers garanderen, zo meldt het kabinet-Vervoort.

De Brusselse regering werkt naar aanleiding van het arrest van het Brusselse hof van beroep verder aan een tijdelijke oplossing voor de situatie van de chauffeurs die gebruik maakten Uber. Die oplossing moet wel voldoen aan alle gerechtelijke beslissingen, klinkt het ten slotte.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?