Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

| Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

Brusselse regering steunt tien projecten rond meertaligheid

JP
© BRUZZ
01/04/2021

De Brusselse regering heeft donderdag 10 projecten rond de versterking van hun meertalige werking goedgekeurd. In totaal gaat het om 200.000 euro aan subsidies, meldt minister van Meertaligheid Sven Gatz, die de projectoproep BeTalky 2021-2022 uitschreef.

Gatz is bijzonder verheugd over de respons op de oproep: "Liefst 99 organisaties dienden na de lancering van de oproep een project in. Dat bewijst de grote interesse en aanwezigheid van de meertaligheid in het Brussels Gewest. De verschillende projecten geven ook een enorm divers en breed beeld van organisaties die zich inzetten voor de meertaligheid."

De projectoproep richtte zich tot organisaties die via een project inspelen op concrete noden inzake meertaligheid, en effectief hierin een maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren binnen hun domein: onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport, welzijn. Inhoudelijk moest het project zich tot Brusselaars richten, op het grondgebied van het Brussels Gewest worden georganiseerd, en op het vlak van taalverwerving, taalsensibilisering, dialoog, ontmoeten en sociale cohesie voldoende scoren.

Er moesten minstens twee talen aan bod komen waarvan tenminste één het Nederlands, het Frans of het Engels. Ook werd uitdrukkelijk gevraagd of de projecten konden gerealiseerd worden in functie van de COVID-19-crisis.

De projecten

Zo werkt Racing White Daring Molenbeek Girls met het project 'Be Talky through Sports' aan taalontwikkeling via sport aan de hand van sport-taalstages tijdens schoolvakanties. Daarvoor krijgt de organisatie een subsidie van 27.450 euro.

De vzw GP HEFF kan rekenen op 27.000 euro voor het bevorderen van het Nederlands en het Frans in het Brussels basisonderwijs aan de hand van het CLIL-onderwijs (immersie). De VUB ontwikkelt een coöperatief e-platform voor het onderwijs van minderheidstalen in Brussel, waarvoor een subsidie van 26.446 euro werd toegekend.

De vzw DaarDaar krijgt een kleine 27.000 euro voor het project 'Pardon?' een reeks van acht animatievideo's (4 N en 4 F) van één minuut die op een ludieke wijze een uitdrukking in het Nederlands en het Frans verklaren.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni