Burgers in Brussel willen meer inspraak in crisisbeheer

© PhotoNews
| Of het nu om de pandemie gaat of om de overstromingen: Brusselaars willen meer inspraak in het crisisbeheer.

Burgers willen dat politici hen vaker raadplegen wanneer ze tijdens een crisis beslissingen moeten nemen. Dat is de conclusie die naar voren komt uit het rapport dat gezamenlijk is opgesteld door 36 door loting getrokken Brusselaars en 12 volksvertegenwoordigers uit een speciale 'burgercommissie'. Het Brussels Parlement moet binnen de negen maanden laten weten wat het met de aanbevelingen zal doen.

De aanbeveling geldt voor de coronapandemie, voor de overstromingen van half juli, de klimaatcrisis en energiekwesties. Na verschillende bijeenkomsten werden 22 aanbevelingen geformuleerd tijdens de eerste 'gemengde overlegcommissie' van het Franstalige Brusselse Parlement (Cocof). Het thema was 'In hoeverre en op welke manier zien burgers hun rol in preventie, communicatie, crisisbeheersing en beoordelling?" Die vraag is door parlementariërs zelf opgesteld.

Adviseren en handen uit de mouwen steken

De gemengde overlegcommissie beveelt aan om op het niveau van het Brussels Gewest een permanente structuur met burgers op te zetten, die om de twee jaar wordt vernieuwd en die belast is met het uitbrengen van adviezen over preventie, beheer en bij de beoordeling van een crisis. Dat schrijft La Dernière Heure.

Deze groep kan een beroep doen op experts om uiteindelijk de overheid zelf te adviseren. "In een context waarin crises steeds frequenter worden, kunnen we niet zonder een serieuze voorbereiding op crises die de participatie van de burgers in elke fase garandeert," benadrukt Magali Plovie (Ecolo), voorzitter van het Franstalige Brusselse parlement en van de overlegcommissie.

Een van de andere voorstellen is het creëren van een pool van vrijwillige burgers die kunnen worden gemobiliseerd in tijden van crisis. Dit zou bijvoorbeeld van pas komen als er met spoed versterkingen gestuurd moeten worden naar door overstroming getroffen gebieden.

Het Brussels Parlement moet nog reageren op de 22 aanbevelingen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?