Sven Gatz (Open VLD), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.
© Bart Dewaele | Sven Gatz (Open VLD), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën en Begroting.

De Brusselse begrotingscontrole 2020 staat volledig in het teken van de coronacrisis, stelde Begrotingsminister Sven Gatz (Open Vld) vrijdag tijdens het plenaire debat in het Brussels Parlement. De oppositie erkende het belang van de pandemie, maar verweet de Brusselse regering zich achter de coronacrisis te verstoppen en geen echte beleidskeuze te maken.

Minister Gatz herhaalde dat de coronacrisis een zware impact heeft op het Gewest en dus ook op de begroting. Zoals bekend weegt de crisis voor zo'n miljard euro op de begroting 2020, door enerzijds de maatregelen om zowel de gezondheids- als de sociaal en economische gevolgen van de COVID-crisis en anderzijds de minderinkomsten als gevolg van de crisis. De Begrotingsminister wees erop dat de impact in de andere gewesten en op federaal niveau van dezelfde orde is. Voorts benadrukte Gatz dat de strategische investeringen, die voor groei zorgen, behouden blijven.

De minister diende ook nog enkele amendementen in op de begrotingscontrole, onder meer om de eenmalige premie van 985 euro bruto voor de werknemers van de hulp- en zorgsector te kunnen betalen. De kost van de maatregel bedraagt 23 miljoen euro. In de begroting van het gewest moet een dotatie van 13 miljoen voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ingeschreven worden. De GGC zal de overige 10 miljoen met eigen middelen financieren.

Bijkomende schuld

Op de oppositiebanken erkende zowel Alexia Bertrand (MR) als Cieltje Van Achter (N-VA) dat de coronacrisis zware gevolgen heeft, maar voor hen is dat slechts een deel van de oorzaak van de steeds toenemende schuld. Die zal over een periode van zes jaar verdrievoudigen van een kleine 3,4 miljard euro eind 2018 tot 10,2 miljard eind 2024. Bertrand waarschuwde dat de inkomsten de uitgaven niet meer zullen dekken.

Van Achter herinnerde eraan dat de regering vorig jaar aankondigde dat bij de begrotingscontrole 2020 in het voorjaar het nieuw beleid voorgesteld zou worden. "Maar toen kwam de coronacrisis, waardoor 2020 nog een jaar van stilstand werd", stelde de N-VA-fractieleidster vast. Ook voor haar zijn de strategische investeringen zeer belangrijk, maar ze bleef sceptisch over het feit dat 500 miljoen euro buiten de begroting gehouden wordt. Maar ze hekelde dat de regering nalaat een oefening over de kerntaken en de besparen te doen. "Het resultaat is dat de schuld in zes jaar verdrievoudigt. "Dit is geen coronaprobleem, maar een probleem van een regering die geen keuzes kan maken. Iemand zal ooit de rekening moeten betalen", besloot ze.

Arnaud Verstraete (Groen) gaf toe dat de schuld van het Gewest stijgt. "Er zal moeten bespaard worden, maar iedereen is het er over eens dat dit best niet nu gebeurt." Hij merkte nog op dat "de bijkomende schuld zelfs in het slechtste scenario nog groei zal creëren".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Sven Gatz, begrotingscontrole, begroting 2021

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie