Pannenhuisstraat lege doos BRUZZ ACTUA 1683

| De Pannenhuisstraat: de ene kant is Jette, de andere Laken. En dat had gevolgen voor parkeerders.

Reeks

De lege doos: parkeerbeleid blijft stilstaan

Eva Christiaens, Heleen Debeuckelaere
© BRUZZ
08/11/2019

Het moest een efficiënter, geharmoniseerd en mobiliteitsgevoelig parkeerbeleid in het leven roepen. Maar tien jaar nadat de parkeerordonnantie werd gestemd, en vijf jaar na de oprichting van Parking.Brussels, moeten nog altijd meer dan de helft van de gemeenten overtuigd worden om zich aan te sluiten.

Wat zegt de wet juist en wie diende hem in?

De Wet: 'Het parkeerbeleid beoogt een doeltreffende, coherente en overlegde organisatie van het privatieve gebruik van de gewest- en gemeentewegen.'

Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

Ingediend door Charles Picqué (PS) en Pascal Smet (One.brussels)

Sinds 01/03/2009

Huidig bevoegd minister: Elke Van den Brandt (Groen)

In de Brusselse Pannenhuisstraat liggen de oneven huisnummers in de gemeente Jette. Aan overkant, bij de even getallen, zit je op Lakens grondgebied. In zulke straten op de grens van twee gemeenten was parkeren lange tijd een kwestie van willekeur. Daar wou de regering een mouw aan passen met één overkoepelend, eigen parkeerbeleid.

Een coherent parkeer­beleid moest tegelijk een krachtig instrument zijn om de autodruk in de hoofdstad te verminderen. De ambitie sprong afwisselend hoger en lager op de beleidsagenda. Zo sprak het Gewestelijk Ontwikkelingsplan van 2002 al van een gecoördineerd parkeerbeleid, maar duurde het nog tot 2009 voor dat wettelijk werd goedgekeurd. Nog eens vijf jaar later zag Parking.Brussels het licht. Dat nieuwe, gewestelijke parkeeragentschap mocht alles praktisch uitrollen. Pas in december 2016 kwamen er uitvoeringsbesluiten.

"Er zijn zeker gemeenten die dit als een intrusie op lokale macht en financiën ervaren. Alle mogelijke vertragingsmiddelen zijn in de strijd geworpen om bepaalde zaken tegen te houden."

Mobiliteitsexpert Guillaume Servonnat (Espaces-Mobilités)

De parkeerordonnantie voorziet in een eengemaakt tarievenbeleid met minimumprijzen, parkeerzones met overal dezelfde benaming en invulling, en dezelfde types parkeerkaarten voor alle Brusselaars. “De uitvoering van het parkeerbeheer kan aan ons worden uitbesteed,” zegt Sara Jasmes, woordvoerster van Parking.Brussels.

Intussen hebben nog maar acht Brusselse gemeenten dat gedaan. Drie andere, Sint-Gillis, Schaarbeek en Koekelberg, staan min of meer klaar om zich aan te sluiten na jarenlange onderhandelingen met het Gewest, maar de praktische voorbereidingen vragen tijd en moeite.

En dan speelt het budget nog mee, want het parkeerbeheer genereert geen onbelangrijke inkomsten voor gemeenten. In de ordonnantie moeten zij 15 procent van hun netto-­inkomsten overhevelen naar Parking.Brussels. Gemeenten die niet zijn aangesloten, zoals Sint-Joost-ten-Node, moeten dat niet doen.

Reactie minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen):
“Intussen bedient Parking.Brussels al meer dan de helft van het Brussels gewest qua bevolkingsaantallen, en ook andere gemeentes tonen interesse. Parking.Brussels zorgt nu al voor een harmonisatie van parkeertarieven, zet scancars in tegen parkeerfraude, en er komt volgend jaar een nieuwe parkeerordonnantie voor het hele gewest. Die samenwerking over de gemeentes is in het belang van de Brusselaars.”

Parking.Brussels kan alleen hopen op de lokale wil om mee te werken. Zo moest elke gemeente eigenlijk een lokaal actieplan opstellen om het regionale parkeerbeleid uit te werken, “maar wij kunnen de inhoud van de actieplannen niet bepalen,” zegt Jasmes.

Volgens mobiliteitsexpert Guillaume Servonnat van studiebureau Espaces-­Mobilités houden bepaalde burgemeesters liever de touwtjes in eigen handen. “Er zijn zeker gemeenten die dit als een intrusie op lokale macht en financiën ervaren. Alle mogelijke vertragingsmiddelen zijn in de strijd geworpen om bepaalde zaken tegen te houden.”

Een voorbeeld zijn de voorziene deelsectoren voor parkeerkaarten, zodat die geldig zouden zijn over gemeentegrenzen heen. Die passage uit de ordonnantie is uiteindelijk facultatief gemaakt omdat sommige burgemeesters vreesden dat het ‘hun gemeentegrenzen zou vervagen’.

Dus is de situatie in de Pannenhuisstraat nog dezelfde als tien jaar geleden. In Jette mag Parking.Brussels de controle doen, aan de andere kant is Brussel-Stad aan zet. De twee gemeenten hebben wel een akkoord, maar het is nu wachten op de invoering van het Good Move-plan om het parkeerbeleid verder te harmoniseren.

De lege doos

BRUZZ pluist wekelijks de wetboeken uit op zoek naar de meest opvallende of redeloze regelgeving.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Mobiliteit , De lege doos , parkeerbeleid , Parking.Brussels , wet , Elke Van den Brandt , Pascal Smet , Charles Picqué

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni