Discriminatie in dancings en taxi's aangepakt

© Brussel Danst

Het Brusselse Parlement heeft dinsdag een uitgebreide anti-discriminatiewetgeving goedgekeurd. De levering van goederen en diensten valt voortaan ook onder de bestaande wetgeving. Als mannen nu nog de toegang tot een discotheek geweigerd wordt op basis van geslacht, moeten de portiers zelf kunnen aantonen dat ze niet gediscrimineerd hebben.

Mannen die aan de deur van een nachtclub geweigerd worden op basis van geslacht, huidskleur of origine. Of mensen die een taxirit geweigerd worden op basis van seksuele oriëntatie. Dergelijke vormen van discriminatie komen geregeld voor in Brussel. Alleen was de bestaande wetgeving rond discriminatie enkel van toepassing op het gebied van het openbaar ambt, tewerkstelling en huisvesting.

Daar komt nu verandering in. Dinsdag keurde het parlement, op initiatief van staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V), de ordonnantie Goederen en Diensten goed. Hiermee wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar de domeinen sociale bescherming en voordelen, en naar de toegang tot goederen en diensten.

Niet symbolisch
Het nieuwe toepassingsgebied mag bovendien erg ruim geïnterpreteerd worden. Niet alleen bovenstaande gevallen vallen onder de levering van goederen en diensten, ook bijvoorbeeld het aanbieden van verzekeringen (en mogelijke leeftijdsdiscriminatie daarbij) maakt hier deel van uit.

Concreet houdt deze wetgeving extra mogelijkheden in om de strijd tegen discriminatie aan te gaan. Als de persoon in kwestie elementen kan aandragen die wijzen op discriminatie, wordt de bewijslast omgedraaid. Dan moet degene die mogelijk discrimineert, bewijzen dat hij dat niet doet.

Deze wetswijzigingen zijn niet louter symbolisch. Meer dan een kwart van de geregistreerde aangiftes van discriminatie in Brussel gebeurt immers in het domein goederen en diensten, zo laat Debaets weten. Het is bovendien geweten dat de geregistreerde gevallen vaak slechts het topje van de ijsberg zijn omdat mensen niet altijd een aangifte doen.

Ten laatste over een maand gaat deze uitgebreide wetgeving van kracht, zo laat het kabinet-Debaets nog weten. Opvallend: maar een partij stemde tegen, met name het Vlaams Belang. "Het druist in tegen ieder rechtsprincipe en tegen het gezond verstand dat de bewijslast wordt omgedraaid, dat de beschuldigde zijn onschuld moet bewijzen", zegt VB-fractievoorzitter Dominiek Lootens.

Ook N-VA stemde voor, maar één van de drie parlementsleden onthield zich met de mededeling dat de ordonnantie niet gebruiksvriendelijk is. "Het zou beter zijn één kaderordonnantie te maken voor alle vormen van discriminatie in plaats van de verschillende ordonnanties die nu voorliggen te blijven gebruiken", aldus Cieltje Van Achter in een reactie.

Centraal sms-nummer
Eind vorig jaar al lanceerden parlementsleden van verschillende meerderheidspartijen, op initiatief van Fatoumata Sibidé (Défi), een gelijkaardig resolutievoorstel. Dit ging specifiek over de toegang tot discotheken en danscafés en hield ook de lancering in van een centraal sms-nummer zodat slachtoffers van discriminatie dit onmiddellijk kunnen signaleren. Ook dit voorstel werd vandaag goedgekeurd door het parlement.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?