Gatz: 'Op termijn naar één Brussels inburgeringstraject’

© Saskia Vanderstichele
| Sven Gatz (Open VLD)

Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) wil bruggen slaan tussen de Nederlandstalige en Franstalige inburgeringstrajecten in Brussel. Die staan vandaag los van elkaar. Op termijn voorspelt hij een evolutie naar één inburgeringstraject. “Maar stap voor stap: eerst genoeg capaciteit voorzien.”

Na Vlaanderen besliste ook Brussel om inburgering verplicht te maken. Die verplichting moest op 1 januari 2020 ingaan, maar bevoegd minister Alain Maron liet vorige week al weten dat die deadline niet gehaald zal worden. Heel wat gemeenten zouden nog niet klaar zijn.

Los van de organisatorische perikelen rond de inburgering zijn er ook inhoudelijke bedenkingen. In een interview met BRUZZ plaatst Brussels minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Meertaligheid Sven Gatz vraagtekens bij de huidige manier van werken.

“De eerste vraag zal zijn of we genoeg trajecten kunnen aanbieden, dat weten we ten vroegste over een jaar. Zodra we vraag en aanbod in evenwicht hebben, vind ik dat we ons moeten afvragen: is het wel zinvol om die twee zo los van elkaar te laten lopen? Kunnen we daar geen bruggen maken? Kunnen we het Brusselse burgerschap niet verduidelijken?”

Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid

Het logische eindpunt van Gatz’ redenering is één zelfde inburgeringstraject voor alle Brusselaars. “Ik denk dat we daar op termijn wel naartoe gaan,” zegt de minister. “Maar stap per stap: wij Nederlandstaligen hadden het al en het werkt goed. Nu eerst genoeg capaciteit voor iedereen creëren.”

Gatz ziet meertaligheid alvast als een bindmiddel tussen Brusselaars. “We kunnen mensen in Brussel alvast niet inburgeren in een Leitkultur, want die hebben we niet. Toch zijn er dingen die we allemaal delen. Meertaligheid zou daar bijvoorbeeld deel van kunnen uitmaken.”

Een gemeenschappelijke sokkel vindt de liberaal hoe dan ook belangrijk. “Mensen hebben nood aan geborgenheid. In sommige streken vindt men dat in nationalisme of populisme, maar je kan het ook vinden in het kosmopolitische van een stad. Hoe individueel mensen ook leven, vroeg of laat hebben ze iets nodig waarvan ze zeggen: ‘Hier voel ik me thuis.’”

Lees woensdag het volledige interview met Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) in het BRUZZ-magazine en op BRUZZ.be.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?