Sven Gatz (Open VLD), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

| Sven Gatz (Open VLD), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.

Gatz: 'Staatshervorming met 4 gewesten vereist aanpassing bijzondere financieringswet'

© Belga
19/02/2022

Een vierde staatshervorming waarbij uitgegaan wordt van vier volwaardige gewesten - Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Ost-Belgien - kan niet zonder een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet. Dat leert Brussels minister van Financiën Sven Gatz uit de studie die hij gevraagd had aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), Université de Namur (CERPE) en Université de Liège (Tax Institute).

De studie onderzocht de hypothese van een zevende staatshervorming na 2024 in de richting van een staatshervorming met vier Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Ost-Belgien) en geen of minder impact van de Gemeenschappen.

De gemeenschapsbevoegdheden van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap zouden in deze hypothese overgedragen worden aan het Brussels Gewest. De studie maakt duidelijk dat het overdragen van deze gemeenschapsbevoegdheden een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet noodzakelijk maakt.

Indien de middelen en de bevoegdheden overgedragen worden a rato van de bestaande financiële pakketten en stromen (25% van de in Brussel geïnde personenbelasting, goed voor ongeveer 1 miljard) is dit onvoldoende voor Brussel om de bevoegdheden onderwijs en cultuur met alle verplichtingen te kunnen uitoefenen.

Een groter aandeel van de in Brussel geïnde personenbelasting dan 25% zou dus ook (op basis van werkplaats in plaats van woonplaats) daadwerkelijk in het hoofdstedelijk gewest moeten blijven.

In dat geval kan het nationaal solidariteitsmechanisme uit de huidige Bijzondere Financieringswet ten voordele van Brussel verminderd worden door het verhoogd aandeel van de personenbelasting voor het Brussels Gewest.

Gatz wijst erop dat Brussel volgens de Nationale Bank, samen met Vlaams- en Waals-Brabant (en in mindere mate Oost-Vlaanderen en Antwerpen), de enige netto-betaler aan de Belgische federatie is. "Een verhoogd aandeel in de personenbelasting zou voor Brussel dus een zaak van juste retour zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is immers goed voor bijna 20 procent welvaartscreatie (BBP) van het land," aldus nog de Brusselse Open Vd-minister.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , staatshervorming , Sven Gatz , bijzondere financieringswet

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni