Geen onbeperkt salaris meer voor zieke burgemeester

SVG
© BRUZZ
24/03/2022

De Brusselse regering heeft in eerste lezing de ordonnantie goedgekeurd die het salaris regelt van langdurig zieke burgemeesters. Als de burgemeester langdurig ziek is, dan zal in de toekomst zijn salaris na drie maanden vervallen. Hij valt dan terug op de ziekteverzekering.

De aanpassing van de gemeentewet was nodig nadat er in het geval van de langdurig afwezige burgemeester van Vorst, Stéphane Roberti (Ecolo), juridische onduidelijkheid was ontstaan.

Tot nu toe is de regel immers dat het de afwezige burgemeester zelf is die over de vervanging moet beslissen. Als hij dat niet doet, dan blijft hij zijn salaris ontvangen.

Op voorstel van minister Bernard Clerfayt (Défi) wordt de regeling herzien. Tegelijk wordt ook het salaris van de opvolger van de afwezige schepen of burgemeester beter geregeld en worden de wettelijke oorzaken van verhindering van de burgemeester in overeenstemming gebracht met die van de schepenen.

Ziekteverzekering na drie maanden

Als de burgemeester langdurig ziek is dan zal zijn salaris na drie maanden vervallen. Hij valt dan terug op de ziekteverzekering. Het salaris gaat dan naar de interim-burgemeester.

De Brusselse regering heeft het nieuwe wetsvoorstel in eerste lezing goedgekeurd. Na advies van de Raad van State, kan het opnieuw op de regeertafel komen. Nadien moet het parlement de ordonnantie nog goedkeuren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni