Geen overheidsgeld meer voor sociaal tolken

© Getty Images/iStockphoto
| Er wordt geen budget meer vrijgemaakt voor sociaal tolken tot eind 2019.

Vanaf vandaag tot eind 2019 voorziet de overheid geen financiering meer voor sociaal tolken. Het budget voor 2019 is op. In tegenstelling tot andere jaren worden geen bijkomende middelen vrijgemaakt om tot het einde van het jaar te overbruggen. Een problematische situatie voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) die één derde van de aanvragen indient.

De CAW-hulpverleners in Brussel helpen alle mensen op weg naar een zelfstandig leven in onze maatschappij. "Door geen budget vrij te maken voor sociaal tolken zorgt dat voor een bijzondere problematische situatie", zegt stafmedewerker communicatie Tessa Claes van CAW aan BRUZZ . De CAW’s doen steeds vaker beroep op sociaal tolken, terwijl er net minder middelen beschikbaar zijn.

In 2018 werd 6.770 keer een tolk aangevraagd door het CAW, dit is één derde van het totaal aangevraagde sociaal tolkopdrachten in de welzijn- en gezondheidssector. Niet altijd is een tolk beschikbaar, hierdoor bleven 1011 CAW-aanvragen onbeantwoord. Er wordt vooral getolkt in het Arabisch (1 op 4) met een verscheidenheid van meer dan 40 talen.

De kosten voor tolken zullen vanaf nu ten laste komen van de CAW’s. "Een grote bijkomende kost terwijl we reeds voor sterke financiële uitdagingen staan", aldus Claes.

'Een verkeerd signaal'

"Door geen budgetten meer te voorzien, geeft de overheid een verkeerd signaal aan de samenleving” zegt Anita Cautaers, directeur CAW Groep (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “We creëren een onderscheid tussen hulpverlening aan Nederlandstaligen en anderstaligen. Anderstaligen worden letterlijk weggeduwd en op lange termijn leidt dit tot nog meer ongelijkheid in onze samenleving."

"Momenteel gaat er gekeken worden in ons eigen budget wat er mogelijk is, maar we willen het zeker niet doorrekenen naar de cliënt", benadrukt Claes. "Onze hulpverlening blijft gratis, omdat het al een hoge drempel is om hulp te vragen. Als er dan een financieel kostenplaatje aanhangt, is het zeker niet ideaal. We gaan intern nog bekijken hoe we dat gaan oplossen, maar idealiter zou er nog budget worden vrijgemaakt zoals andere jaren het geval was."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?