Gemeentehuis Anderlecht

| Gemeentehuis Anderlecht.

Gemeenteraad Anderlecht over hoofddoek vergadert met gesloten deuren na bedreigingen

Steven Van Garsse
© BRUZZ
30/11/2023

De politie heeft om veiligheidsredenen gevraagd om geen publiek toe te laten tijdens de gemeenteraad in Anderlecht. Die stemt donderdagavond een motie over het toelaten van religieuze tekens in de gemeenteadministratie.

Verschillende gemeenteraadsleden in Anderlecht die zich verzetten tegen het toelaten van religieuze tekens in de gemeenteadministratie hebben bedreigingen gekregen, sommigen zelfs doodsbedreigingen. Dat wordt door verschillende bronnen bevestigd.

Er circuleert in whatsappgroepjes ook een filmpje waarmee de gemeenteraadsleden onder druk worden gezet om de afschaffing van het hoofddoekverbod goed te keuren.

“Een historisch moment,” titelt het filmpje. “Vanavond vindt een stemming plaats om de hoofddoek toe te laten voor de vrouwelijke werkneemsters. Wie stemt voor, wie stemt tegen?” waarna een voor een een foto verschijnt van de 47 gemeenteraadsleden, dit alles begeleid door een dramatisch muziekje. In het filmpje worden de Anderlechtenaren ook gevraagd om in groten getale naar de gemeenteraad te komen.

Gemeenteraad via YouTube

De politie heeft nu om veiligheidsredenen aan het schepencollege gevraagd om geen publiek toe te laten tijdens de gemeenteraadszitting. Dat het om een religieuze affaire gaat, heeft het veiligheidsrisico nog extra verhoogd, zo valt te horen. De gemeenteraad zal wel via YouTube te volgen zijn.

In een motie, die donderdagavond voorligt, vraagt Ecolo-Groen om religieuze tekens in de gemeenteadminstratie voortaan volledig en zonder onderscheid toe te laten, ook in contact met het publiek en als het om autoriteitsfuncties gaat. Vandaag geldt in Anderlecht een strikte neutraliteit.

Schepen van Gelijke Kansen Nadia Kammachi (Ecolo) wil met de motie een doorbraak forceren in een dossier dat volgens Ecolo-Groen al maanden geblokkeerd zit. Ze rekent daarbij op stemmen vanuit de oppositie, zoals PTB-PVDA.

Dat zet het schepencollege onder druk, omdat die niet op een lijn zit in deze kwestie. Er klinkt ook heel wat kritiek op de soloslim-actie van Ecolo-Groen omdat het de spanningen op de spits drijft. “Terwijl hierover in alle sereniteit moet kunnen worden gepraat,” zegt onder meer Vooruit-schepen Bieke Comer.

Nochtans is er een ruime meerderheid binnen de gemeenteraad om religieuze tekens in de gemeenteadministratie op de een of andere manier toe te laten, maar er zijn belangrijke nuances tussen de verschillende politieke partijen.

Nuances

De lokale PS wil religieuze tekens bijvoorbeeld niet toestaan voor gemeentepersoneel dat in contact staat met het publiek, én een autoriteitsfunctie heeft. Ecolo wil geen enkel onderscheid. “De spanningen lopen momenteel zo hoog op, dat er zelfs over nuances geen vergelijk mogelijk is,” zegt een lid van het schepencollege.

Tegelijk zit ook Défi in het college, dat voorstander is van het behoud van de strikte neutraliteit.

Burgemeester Fabrice Cumps (PS) probeert toch nog een compromistekst uit de hoed te toveren, zodat via amendementen de motie van Ecolo-Groen nog aangepast kan worden, maar de kans lijkt momenteel klein dat dit ook lukt.

Voor Anderlechts gemeenteraadslid Gilles Verstraeten (N-VA, oppositie), die voorstander is van een strikte neutraliteit, bewijst de chaos die er nu is ontstaan, dat "religieuze zaken beter buiten de gemeenteraad worden gehouden."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni