© Ecolo-Groen | Nadia Kammachi, schepen in Anderlecht, bevoegd voor Gelijke Kansen (Ecolo).

Motie voor hoofddoek aan loket van Anderlecht zorgt voor politieke chaos

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
29/11/2023

Ecolo-Groen dient donderdag een motie in op de gemeenteraad van Anderlecht die het dragen van levensbeschouwelijke tekenen achter het loket mogelijk moet maken. De partij doet dat zonder steun - en tot frustratie - van de meerderheid waar ze in zit.

Chaos in politiek Anderlecht. De groene fractie, die mee bestuurt, zal donderdag een motie indienen op de gemeenteraad die het dragen van levensbeschouwelijke tekenen mogelijk moeten maken voor het gemeentepersoneel - ook aan het loket. Nu is het dragen van tekenen zoals een hoofddoek of een kruis expliciet verboden in het gemeentehuis van Anderlecht.

"Het is tijd om komaf te maken met deze discriminatie," zegt Nadia Kammachi (Ecolo), schepen voor Gelijke Kansen. "Het loket moet een afspiegeling zijn van de omringende samenleving. Met een groep van veertig personeelsleden van de gemeente zijn we gedurende twee jaar samengekomen in een werkgroep diversiteit. Afgelopen mei werden de conclusies gepresenteerd. De afschaffing van het verbod op die tekens was een van de voornaamste adviezen."

Schepencollege gepasseerd

Opvallend genoeg volgt de partij echter niet de geijkte weg - namelijk het schepencollege - om deze stap te zetten, maar gaat ze via de gemeenteraad zelf. Net deze donderdag is er ook een burgerinterpellatie van een collectief dat hetzelfde vraagt. Van die druk willen de groenen gebruik maken om de motie gestemd te krijgen.

Coalitiepartners PS, Vooruit.brussels, Les Engagés en Défi voelen zich voor het blok gezet. Défi-schepen Alain Kestemont liet eerder aan La DH al weten de démarche niet te kunnen smaken. Om privéredenen is hij nu enkele weken out, "en net nu dienen ze dit voorstel in," klinkt het.

Maar ook Vooruit.brussels is niet tevreden met de gang van zaken. "Ecolo-Groen heeft de motie alleen ingediend, ze hebben geen voorafgaand akkoord gevraagd in het college," zegt schepen Bieke Comer. "Daarenboven gaat het voorstel verder dan het eigen Ecolo-standpunt, dat een onderscheid maakt tussen de front-office, waar die tekens niet kunnen, en de back-office, waar dat wel kan. In elk geval: wij hebben de motie niet mee ondertekend."

Getekend of niet?

Volgens Kammachi is er afgelopen vrijdag wel degelijk overlegd met de fractievoorzitters van PS en Vooruit.brussels - Les Engagés of Défi waren er niet - om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Zij zouden de tekst na wat niet-essentiële amendementen hebben goedgekeurd.

Dat laatste ontkent fractievoorzitter Safouane Akremi (Vooruit.brussels) formeel. "Ik heb helemaal niks ondertekend en weet zelfs nog niet wat Vooruit gaat stemmen. Persoonlijk ben ik voor het toelaten van levensbeschouwelijke tekens. Maar deze materie ligt gevoelig, het debat moet eerst gevoerd worden."

Ook schepen Comer wil niet vooruit lopen op de stemming. "Maar hoe kan een meerderheid in de maatschappij dit voorstel dragen, als je niet eens zelf naar een meerderheid zoekt?"

"Dit had zeker wat collegialer aangepakt kunnen worden, maar we zijn niet tegen het voorstel"

Julien Milquet (Les Engagés), schepen in Anderlecht

Daar wringt volgens Kammachi net het schoentje. Volgens haar is die meerderheid wel degelijk gezocht, maar kreeg ze nul op het rekest. "Al sinds mei zijn deze conclusies bekend, dat zijn vijf maanden. Sindsdien hebben we geprobeerd het dossier op tafel te leggen in het college en geprobeerd de discussie te voeren, maar daar wilde men dat niet. Hebben die gemeenteambtenaren dan voor niks vergaderd in die werkgroep? We moéten hen een politiek antwoord bieden."

Volgens Comer concludeerde de werkgroep echter helemaal niet dat het verbod afgeschaft moet worden, maar stelde het de vraag "of dat verbod zo moet blijven."

Onze redactie krijgt voorlopig geen inzage in de documenten om na te gaan welke versie de juiste is.

Spannende stemming

De stemming zelf kan spannend worden. Gilles Verstraeten (N-VA) liet al weten zeker tegen te zullen stemmen. "De exclusieve neutraliteit moet de burger beschermen en het gevoel geven dat de staat hem of haar neutraal bejegent. Een uitdrukkelijke expressie van de levensbeschouwing van de beambte kan daarbij een onbehaaglijk gevoel geven."

PTB/PVDA zou voor stemmen, aangezien zij in 2019 al een gelijkaardige motie indienden, die de werkgroep diversiteit in gang heeft gezet. Verwacht wordt dat MR en Défi tegen stemmen, maar de vraag is of alle gemeenteraadsleden van die partijen dat zullen doen.

Het wordt vooral uitkijken naar wat PS en Les Engagés doen. Bij PS is voorlopig niemand te bereiken, ook niet fractievoorzitter Lotfi Mostefa, die de motie zou hebben ondertekend.

"Hadden we dit uit electoraal gewin gedaan, dan hadden we die motie drie maand voor de verkiezingen ingediend"

Nadia Kammachi (Ecolo), schepen in Anderlecht

Bij Les Engagés laat schepen Julien Milquet weten dat de partij al vijftien jaar voor een opening is richting het dragen van levensbeschouwelijke tekens. "Dit had zeker wat collegialer aangepakt kunnen worden, maar we zijn niet tegen het voorstel."

"Wat we gaan stemmen, kan ik nog niet zeggen," gaat hij verder. "Dat hangt af van hoe de motie er op dat moment uit ziet. Nu wordt er geen onderscheid gemaakt tussen back- en front-office, terwijl dat onderscheid er voor ons wel is inzake het dragen van tekenen."

Van zo'n opsplitsing willen de Anderlechtse groenen niet weten. "Dat noemen we het 'poetsvrouwvoorstel': zij mag wel een hoofddoek aan, maar iemand met meer macht niet," zegt Kammachi. "Dat is ook discriminatie, en het blokkeert de interne mobiliteit."

Timing

Tot slot worden er ook vragen gesteld over de timing van dit voorstel. Ecolo-Groen zou de motie nu indienen om het electoraat terug te winnen dat het verloor bij de invoering van mobiliteitsplan Good Move, valt her en der te horen.

"Ongelooflijk dat men dat durft zeggen," reageert Kammachi. "Hadden we dit uit electoraal gewin gedaan, dan hadden we die motie drie maanden voor de verkiezingen ingediend. Dat we het nu doen, is zodat er nog deze legislatuur een einde komt aan de discriminatie die vooral vrouwen treft."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht, Politiek, hoofddoek, neutraliteit, gemeentepersoneel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie