Jan Jambon (N-VA), Minister-President van de Vlaamse regering tijdens zijn regeringsverklaring in het Vlaams Parlement op 2 oktober 2019

| Jan Jambon (N-VA), Minister-President van de Vlaamse regering tijdens zijn regeringsverklaring in het Vlaams Parlement op 2 oktober 2019.

Groen, SP.A en PVDA dienen dinsdag motie in tegen subsidieplannen Vlaamse regering

HD
© Belga
26/11/2019

PVDA, SP.A en Groen dienen dinsdag een motie in tegen de subsidieplannen van de Vlaamse regering. De partijen doen dat op basis van artikel 73 van het Vlaams Parlement. Dat meldt Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) maandagavond.

Concreet gaat het om een motie "houdende discriminatie om ideologische en filosofische redenen van bepalingen in het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk".

De Strategische Adviesraad voor Cultuur (SARC) is bijzonder kritisch voor de plannen van de Vlaamse regering om geen subsidies meer toe te kennen aan "segregerende" verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat staat in een advies van de Raad dat maandag bekendmaakte.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de veelbesproken decreetswijziging deze week nog goedkeuren in het parlement, maar de SARC noemt de juridische basis van het voorstel "wankel".

Ongehoord

Katia Segers vindt het "ongehoord" dat de meerderheid een wijziging van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat wantrouwen ten opzichte van bepaalde bevolkingsgroepen ademt, "holder de bolder door het parlement wil jagen". Volgens Segers is "de opzet van het decreet zelf zeer problematisch, want het viseert bepaalde bevolkingsgroepen, vergroot de grip van de regering én installeert willekeur".

"De meerderheid wil haar eigen voorstel door het parlement jagen, zonder hoorzittingen, zonder bespreking in commissie, zonder overleg met de sector, zonder advies van de Raad van State én ondanks een striemend negatief advies van de SARC", benadrukt het Vlaams parlementslid. "Nochtans is het voorlopig advies van de SARC zeer duidelijk en zeer negatief."

"Een ongeziene manier van werken treft een vitale sector, het sociaal-culturele werk dat het weefsel van onze samenleving vormt", zegt Segers. De SP.A roept de meerderheid op om de agendering van dit voorstel van decreet terug te trekken en het voorstel te laten behandelen op de gebruikelijke democratische weg: met advies van Raad van State, in overleg met de sector, met hoorzittingen en een voorafgaande bespreking in commissie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , etnisch-culturele verenigingen , SP.A , Groen , PVDA , Katia Segers

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni