| Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen aan het Zuidstation.

Groen vraagt internationale bescherming voor asielzoekers uit Gaza

© Belga
22/11/2023

Groen roept op om internationale bescherming te geven aan asielzoekers uit Gaza en om het recht op gezinshereniging, voor wie daarvoor in aanmerking komt, te waarborgen. "Mensen uit Gaza die asiel hebben aangevraagd in België verdienen onze bescherming zolang de oorlog woedt", zegt covoorzitster Nadia Naji.

Volgens Groen heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 20 oktober aangekondigd dat het beslissingen over internationale beschermingsstatus voor Palestijnen tijdelijk opschort omdat het over voldoende objectieve informatie beschikt om de veiligheidssituatie in de Palestijnse gebieden accuraat te kunnen beoordelen. Die opschorting is "onbegrijpelijk", zegt Naji. "Zolang er oorlog woedt in Gaza, moeten Palestijnen die asiel hebben aangevraagd in ons land, bescherming kunnen krijgen."

Humanitair verblijfsstatuut

Groen wil dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), als de beslissingsstop van het CGVS lang aansleept, zelf een humanitair verblijfsstatuut geeft aan Palestijnen afkomstig uit het oorlogsgebied. Groen-parlementslid Eva Platteau gaat die eis woensdag voorleggen aan de staatssecretaris tijdens de bespreking van haar beleidsnota in de Kamer.

De partij vraagt ook om het recht op gezinshereniging voor Palestijnen in ons land met familie in Gaza te waarborgen. Dat is op dit moment zo goed als onmogelijk omwille van de omstandigheden in Gaza.

Groen vraagt daarom aan de staatssecretaris om de visumaanvraag voor gezinshereniging standaard te laten aanvragen via e-mail, om rekening te houden met de oorlogssituatie bij de snellere behandeling van de aanvragen en om te onderhandelen zodat Palestijnen met een visum voor gezinshereniging Gaza kunnen verlaten via de grensovergang met Egypte.

"Nog steeds positieve beslissingen"

Staatssecretaris De Moor laat in een reactie weten dat er geen beslissingsstop is voor het toekennen van asiel aan Palestijnen uit Gaza. "Het CGVS, dat onafhankelijk daarover oordeelt, neemt nog steeds positieve beslissingen. Wel heeft het CGVS in oktober beslist om de negatieve beslissingen stop te zetten om de situatie en het asielbeleid te bestuderen." Volgens De Moor krijgen heel wat Palestijnen die asiel aanvragen in België een beschermingsstatus.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Palestina

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni