Een vrouw neemt het openbaar vervoer in Brussel

| Een vrouw neemt het openbaar vervoer in Brussel.

Hoorzittingen over neutraliteit overheidspersoneel gestart in Brussels parlement

© Belga
07/02/2022

In het Brussels parlement zijn hoorzittingen begonnen over de neutraliteit, bijvoorbeeld op het vlak van religie, van personeel van Brusselse overheidsdiensten. Jurgen Slembrouck, deskundige van het Centrum Morele Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen, was de eerste genodigde. Hij pleitte voor neutraliteit van de openbare dienst, zowel in de front- als in de backoffice.

Slembrouck beet maandag in de commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement de spits af van een reeks hoorzittingen over de neutraliteit in de Brusselse overheidsdiensten. Die vinden de komende zes maanden om de twee weken plaats. Aanleiding van de hoorzittingen was onder meer de veroordeling van de MIVB na een klacht van een sollicitante met hoofddoek die niet aangeworven werd.

Slembrouck vond dat de neutraliteit van de openbare diensten onder druk staat. Hij verwees onder meer naar de regenboogvlag aan een gemeentehuis die in brand gestoken werd of een schepen die weigerde een huwelijk af te sloten omdat de bruid weigerde een hand te drukken. Voor hem moet de neutraliteit niet beperkt worden tot een hoofddoekenverbod, maar moet er een verbod gelden voor alle levensbeschouwelijke tekenen.

De neutraliteit van de overheid is essentieel omdat anders mogelijk het vermoeden ontstaat dat de overheid de kant kiest van een religie, ideologie, beweging of levensstijl, meent Slembroeck. Het uithangen van een regenboogvlag op een gemeentehuis is voor Slembrouck dan ook geen goede zaak. "Moet de gemeente dan ook vlaggen ophangen van elke beweging die problemen heeft om haar rechten af te dwingen?" vroeg hij zich af.

Algemeen belang dienen

Iedereen die voor de overheid wil werken moet volgens zich volgens Slembrouck de vraag stellen: "ben ik bereid om de uiterlijke manifestatie van mijn religie, die voor sommigen problematisch is, achterwege te laten? Als je daar niet toe in staat ben, ben je volgens mij niet geschikt om het algemeen belang te dienen."

De neutraliteit moet ook gelden achter de schermen, zo niet is de overheid verplicht tot obscurantisme (het doelbewuste streven om andere mensen in onwetendheid te houden, red.). Slembrouck gaf het voorbeeld van een Koerdische vereniging die een subsidie aanvraagt, maar op sociale media de bevoegde ambtenaren ziet met symbolen van de Turkse nationalistische beweging Grijze Wolven.

Slembrouck wees er tot slot op dat de neutraliteit vooral van belang is voor de levensbeschouwelijk kwetsbaren. Ook zij hebben volgens hem recht op vrijheid.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni