| Een buschauffeur met een keppeltje zul je niet gauw tegenkomen: de MIVB hanteert een strikt verbod op het dragen van religieuze tekens.

MIVB moet verbod op dragen van religieuze tekens herzien

JP
© BRUZZ
05/05/2021

De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel heeft de MIVB veroordeeld en vraagt een einde te maken aan haar discriminerende aanwervingsbeleid. Dat gebeurt nadat een sollicitante niet werd aangeworven bij de MIVB nadat ze liet weten dat ze haar hoofddoek tijdens het werk zou willen dragen.

Unia en de Franstalige mensenrechtenliga daagden de Brusselse openbaarvervoermaatschappij eerder al voor de rechter. De MIVB zou een vrouw hebben gediscrimineerd. De vrouw in kwestie is juriste die solliciteerde voor twee functies, die van Legal Officer en Business Analyst. Het gaat om twee functies waarbij ze niet in aanraking zou komen met het publiek.

In beide gevallen was haar evaluatie goed, zeggen Unia en de Franstalige mensenrechtenliga, maar de vrouw benadrukte dat ze haar hoofddoek zou dragen op het werk en werd niet aangenomen. De MIVB ontkent dat dat is vanwege haar hoofddoek. "Als iemand niet wordt weerhouden, is dat omdat de persoon in kwestie niet over de nodige vaardigheden beschikt," zei woordvoerster Françoise Ledune destijds.

De rechter heeft dat argument niet aanvaard. De vrouw werd via een interimkantoor uitgenodigd en beschikte over voldoende kwaliteiten. MIVB wil op dit moment niet inhoudelijk reageren. “We zijn het vonnis aan het analyseren om te zien of we in beroep gaan,” zegt woordvoerster An Van hamme.

De openbaarvervoermaatschappij moet ook 50.920 euro betalen aan de vrouw.

Beleid veranderen

De uitspraak zal volgens Unia ook invloed hebben op het aanwervingsbeleid van de MIVB in de toekomst. “Ook als de MIVB in beroep gaat, moet ze van de rechter haar beleid herzien,” zegt Imane El Morabet, juriste bij de dienst Individuele Ondersteuning van Unia. “De rechter was heel duidelijk: een algemeen verbod op het dragen van religieuze tekens raakt vooral vrouwen. Dit is discriminatie op grond van geloof en op grond van gender.”

De onderliggende discussie is het debat over de invulling van het neutraliteitsbeginsel. Dat gaat uit van het idee dat de staat neutraal is en ambtenaren van openbare diensten neutraal moeten handelen. Hoe het neutraliteitsbeginsel moet worden ingevuld staat niet letterlijk genoemd in de grondwet.

Neutraliteit

Volgens Unia zijn er twee invullingen van neutraliteit. Bij exclusieve neutraliteit worden alle religieuze of filosofische symbolen verboden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de medewerkers van de MIVB. Inclusieve neutraliteit laat wél religieuze of filosofische symbolen bij medewerkers toe. Dit principe gaat ervan uit dat de ambtenaren die de overheid vertegenwoordigen een afspiegeling mogen zijn van een diverse samenleving. “De rechter heeft gezegd dat wie een exclusieve neutraliteit wil hanteren, daar goede redenen voor moet hebben,” vat El Morabet samen. "Door een inclusieve neutraliteit toe te passen kan men pas inclusie op de werkvloer bereiken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni