Jodogne: ‘Hervormingen brandweer zorgen voor verbetering'

© Kabinet Cécile Jodogne
| Cécile Jodogne (Défi)

Bevoegd staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi) benadrukt de hervormingen die ze in gang heeft gezet bij de Brusselse brandweer. Een duidelijke indicatie van fraude bij de aankopen is er niet, zegt ze in de parlementscommissie. Op het eind van de zitting kwam het echter tot hevige discussies.

Staatssecretaris voor Brandbestrijding Cécile Jodogne (Défi) heeft geen fraude vastgesteld bij de Brusselse brandweer (DBDMH). Dat heeft ze dinsdagavond gezegd tijdens de hoorzitting in het Brussels parlement. Nieuws van het gerechtelijk onderzoek daarnaar heeft ze evenmin.

Niettemin getuigt Jodogne van een moeilijke samenwerking tussen de administratieve en operationele poot van de brandweer, net zoals haar voorgangers. “Daarom zijn ondertussen een hele reeks hervormingen in gang gezet, in voege sinds maart 2018,” aldus Jodogne.

Betere samenwerking

En die hebben een positief effect. Ondertussen verloopt de samenwerking veel beter, ook tussen kabinet en brandweertop, stelt Jodogne. Een overgangsfase, zoals voorganger Benoît Cerexhe (CDH) eerder die dag voorstelde, acht ze niet nodig. Naast een nieuwe, meer eengemaakte leiding is er ook een cel Aankopen in het leven geroepen, waarvoor al een tiental mensen werd aangenomen.

Voor de nieuwe directie zijn de aanwervingen nog lopende. In de herfst van 2018 zouden die rond moeten zijn.

Blanco

Weinig nieuws, en dus komt de onvrede over de gecensureerde directieverslagen opnieuw tot uitbarsting tijdens deze marathonzitting, die pas rond half tien 's avonds eindigde. “De pagina’s zijn weggelaten conform de wetgeving, omdat het om geschilpunten gaat en de privacy van de betrokken personen,” repliceert Jodogne.

“Over de openbare aanbestedingen is niets weggelaten, om de simpele reden dat die niet behandeld worden op de directieraad en dus ook nooit in het verslag hebben gestaan.”

Vincent De Wolf (MR) begint ook een felle discussie met Jodogne over de kledijpremies van de onthaalbedienden. De regels daarrond waren onwettig, maar Jodogne besliste toch om de premies terug te betalen aan de bedienden. “Ze hebben die uitgaven te goeder trouw gedaan. Het gaat bovendien om onthaalmedewerkers met een bescheiden salaris. Het leek me humaan een terugbetalingsregeling te voorzien,” aldus de staatssecretaris.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?