Kamerleden willen gemeenschappen betrekken inzake Grote Moskee

De grote moskee in het Jubelpark (archiefbeeld).

Verschillende Kamerleden willen dat het rapport dat het Orgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) opstelde over de imamopleiding in de Grote Moskee wordt overgemaakt aan de gemeenschappen. Nogal wat leraren islamitische godsdienst - vooral in het Franstalige landsgedeelte - blijken immers in de instelling aan het Jubelpark op de schoolbanken te hebben gezeten. Het rapport werd intussen overgemaakt aan het federaal parket.

Het rapport maakt melding van een aantal salafo-wahabistische handboeken voor de imamopleiding die tussen 1980 en 2000 zijn geschreven. Daarin is sprake van een oorlog tegen iedereen die de sharia - de islamitische wet - niet gehoorzaamt. Homoseksuelen moeten gestraft worden en joden worden er op een mensonterende manier beschreven.

"Deze nota moet aan de gemeenschappen en ministers van Onderwijs worden overgemaakt", vindt Richard Miller (MR). "Dit is een wake-up-call. We proberen al jaren informatie te krijgen over de inhoud van de lessen in het Arabisch. Het bleef altijd dode letter en nu hebben we een nota die aantoont dat een generatie leerkrachten een basisopleiding heeft gekregen die strafbaar is."

Samenwerking gemeenschappen

Georges Dallemagne (CDH) pleit voor een gecoördineerde strategie tussen het federale niveau en de gemeenschappen. Hij zou graag een brief zien vertrekken naar de leerkrachten waarin duidelijk staat dat het onderricht geen doorslag mag krijgen in de godsdienstlessen.

Meer in het algemeen pleit de CDH'er voor een ruimere communicatie van het rapport. Het debat moet publiek plaatsvinden in het parlement en in de samenleving, luidde het. "Een deel van de moslimgemeenschap raakt verstikt door de salafisering van de godsdienstige ruimte. We zullen hen beter helpen als het debat publiek wordt gevoerd", gelooft Dallemagne.

De federale regering kondigde in maart aan dat ze de overeenkomst met Saoedi-Arabië over de Grote Moskee zou verbreken. De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat zulks intussen is gebeurd. Het beheer wordt overgelaten aan de Moslimexecutieve en een lokale geloofsgemeenschap.

Rapport pas laat overgemaakt

Tijdens een zitting achter gesloten deuren woensdag in de Kamer uitten vertegenwoordigers van het OCAD reserves bij de Moslimexecutieve, lieten verschillende aanwezigen achteraf horen. De leidinggevenden zouden nauw verbonden zijn met ofwel de Marokkaanse autoriteiten, ofwel de Turkse autoriteiten, die zich op die manier verzekeren van de loyauteit van de gelovigen.

Het OCAD maakte zijn rapport vorige week over aan de opvolgingscommissie van de aanslagen van 22 maart. Een aantal Kamerleden verbaast zich erover het document pas zo laat te hebben gekregen, terwijl de onderzoekscommissie in april 2016 werd opgericht en het moslimfundamentalisme al jaren een publieke bekommernis is.

De eerste minister zal de commissie een tabel overmaken over de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Zo willen enkele commissieleden weten wat de stand van zaken is van de conventie met Saoedi-Arabië. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?