Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou, staatssecretaris belast met Huisvesting, moest donderdag in het parlement toegeven dat de huurtoelages nog steeds niet betaald worden aan bijna 12.000 rechthebbenden

Klokkenluider ontslagen nadat hij problemen binnen Brussel Huisvesting aanklaagt

SDS
© BRUZZ
30/04/2022

Een ambtenaar van gewestagentschap Brussel Huisvesting, die als eerste Brusselaar tijdelijk beschermd werd door een klokkenluidersstatuut, is ontslagen omdat hij zich "ongepast gedroeg". Brussel Huisvesting startte een disciplinaire procedure tegen de man, precies een dag nadat BRUZZ op basis van zijn informatie een artikel had gepubliceerd over een niet-uitbetaalde subsidie voor de allerarmste gezinnen die op een sociale woning wachten.

Louis (schuilnaam) werkte ruim een jaar bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), meer specifiek binnen Brussel Huisvesting, tot hij op de vooravond van zijn paasverlof een mail kreeg van de secretaris-generaal van de GOB waarin zijn ontslag werd aangekondigd, een ontslag "vanwege zijn ongeschiktheid voor de uitoefening van een functie binnen de GOB, na een ongunstig stagerapport".

Louis had in het afgelopen jaar een aantal problemen binnen Brussel Huisvesting opgemerkt. Wantoestanden die hij al in het najaar aankaartte bij zijn hiërarchie en bij bevoegd staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS), maar dat leidde voor hem niet tot het gewenste resultaat.

Huurtoelages voor allerarmsten

Dus nam Louis onder meer contact op met BRUZZ, dat begin februari een artikel publiceerde over het feit dat de huurtoelage, een subsidie voor de meest prioritaire gevallen op de wachtlijst voor een sociale woning, na jaren nog altijd niet werd uitbetaald.

Het artikel leidde die dag tot parlementaire vragen in de commissie Huisvesting, en daags erna in de plenaire vergadering. Daarna dwong staatssecretaris Ben Hamou binnen haar administratie af dat een 400-tal gezinnen die als enige de oude versie van de huurtoelage kregen maar plots zonder waren gevallen, toch voortaan de nieuwe huurtoelage kregen. Zij zitten immers al in het informaticasysteem en rekenen op de toelage om hun huur op de privémarkt te kunnen betalen.

Maar voor de 11.600 andere rechthebbenden veranderde de situatie niet. Afgelopen donderdag nog moest de staatssecretaris in de commissie Huisvesting toegeven dat die 11.600 huishoudens de huurtoelage nog steeds niet krijgen. Ze haalde problemen aan met het informaticasysteem en de GDPR, maar zei dat de administratie in 1.068 dossiers "op het punt staat om uit te betalen".

Klokkenluidersstatuut

Terug naar begin februari. Precies een uur na het einde van de plenaire vergadering over de huurtoelage - een paar dagen na afloop van zijn 'stage' binnen de overheidsdienst - kreeg Louis een mail dat een disciplinair onderzoek tegen hem was geopend.

Twee weken later, nadat hij de RTBF had geïnformeerd over seksuele intimidatie binnen de GOB, vroeg en kreeg Louis als eerste Brusselaar de bescherming onder het klokkenluidersstatuut, dat nog niet volledig is ingeschreven in de Brusselse wetgeving.

Louis had de bescherming aangevraagd omdat hij als gevolg van het disciplinaire onderzoek voor represailles vreesde. In een mail, die BRUZZ kon inkijken, bevestigt de nieuwe ombudsvrouw Catherine De Bruecker dat Louis' aanvraag onder het toepassingsveld van dat statuut valt.

Nog eens twee weken later trekt De Bruecker het klokkenluidersstatuut weer in, omdat zij in het stagedossier van Louis negatieve vaststellingen leest, "vooral op het vlak van samenwerking en attitude". Twee dagen later had Louis een disciplinaire zitting, waarna hij ontslagen werd.

Vergelding

Een oud-collega van Louis, die uit angst voor dezelfde gevolgen ook anoniem wil blijven, ziet daar duidelijk een vergeldingsmaatregel in. "Er zijn al jaren en jaren problemen binnen Brussel Huisvesting. De dienst functioneert niet goed, de medewerkers verwerken te weinig dossiers, er is het informaticaprobleem, voornamelijk een gebrek aan competentie bij de mensen die daarover beslissingen moeten nemen. Ook nu wordt er weer verwezen naar informatica-issues om de huurtoelages niet uit te betalen, maar dat zijn voorwendsels."

"De negatieve evaluaties van Louis zijn begonnen op het moment dat hij problemen aankaartte, eind vorig jaar, en echt naar boven gekomen toen er artikels in de pers verschenen. Zijn collega's gingen hem wantrouwen en lastigvallen."

Schadevergoeding

Louis heeft een advocaat in de arm genomen en begint een civiele procedure tegen het Gewest en tegen de ombudsvrouw, om het ontslag terug te draaien en om een schadevergoeding te bekomen.

Gevraagd naar een repliek stelt de woordvoerder van Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Openbaar Ambt, dat een reactie voorlopig onmogelijk is, aangezien er een juridische procedure loopt. De secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Julie Fiszman kan om dezelfde reden ook nog niet reageren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni