Catherine De Bruecker, ombudsvrouw aangesteld door het Brussels parlement in december 2021
© Bruzz | Catherine De Bruecker, de nieuwe ombudsvrouw van het Brussels Gewest, wil werk maken van een klokkenluiderskanaal maar moet wachten op een wetswijzging.

Europa stelt Brussel in gebreke omdat klokkenluidersstatuut uitblijft

Steven Van Garsse
14/02/2022

De Europese Commissie stelt het Brussels Gewest in gebreke omdat het nog altijd geen klokkenluidersstatuut heeft. Dat blijkt uit een antwoord op een vraag van parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA).

Het Brussels Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Cocof hebben al sinds 2019 een wet die de oprichting van zo’n klokkenluidersstatuut mogelijk moet maken. Maar de wet is nooit uitgevoerd.

Het klokkenluidersstatuut moet overheidspersoneel beschermen wanneer zij wanpraktijken naar buiten brengen.

In december vorig jaar heeft de gloednieuwe ombudsvrouw Catherine De Bruecker bij haar aanstelling in het parlement verklaard dat ze hier prioritair werk van zou maken. In de commissie Algemene Zaken, waar parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) er een vraag over stelde, is echter gebleken dat dat nog maanden kan duren.

De Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit hebben tal van opmerkingen bij het uitvoeringsbesluit. Meer nog: het parlement moet zich buigen over een aanpassing van de wet. Pas daarna kan het klokkenluidersstatuut definitief in voege gaan.

Ingebrekestelling

Parlementslid Van Achter begrijpt niet dat Brussel zo veel vertraging heeft opgelopen. “Onze ambtenaren zijn nu niet beschermd. Iets zegt me dat ze zich nu gehinderd zullen voelen om zaken naar buiten te brengen. Dat is niet goed voor ons bestuur.”

Minister Sven Gatz (Open VLD) moest in het parlement de vertraging toegeven maar hij zegt dat de regering alles in gereedheid heeft gebracht om na de wetswijziging het klokkenluidersstatuut meteen in te voeren. Hij hoopt dat dit de eerste helft van het jaar nog kan.

Gatz antwoordde ook dat de Europese Commissie intussen een inbreukprocedure is gestart omdat Brussel klaarblijkelijk het EU-recht heeft geschonden. Klokkenluiders zijn sinds 2019 door een Europese richtlijn beschermd, maar de nationale en regionale overheden moeten die richtlijn omzetten in Belgisch recht en ook uitvoeren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie