Mandatenkadaster Stad Brussel nog steeds niet geactualiseerd

© FDR/BRUZZ

Het mandatenkadaster van de Stad Brussel is sinds de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds niet aangepast. Volgens de Stad is de actualisering nog niet voor morgen.

Na de Samusocial-affaire en het vertrek van Yvan Mayeur in juni 2017, besloot de nieuwe burgemeester Philippe Close (PS) om het vertrouwen van de burger in de lokale politiek te herstellen via een grotere transparantie. Om de burger meer inzicht te geven in het kluwen van stadsvzw’s en nevenfuncties, werd een kadaster met alle mandaten van de schepen en gemeenteraadsleden alsook de bijbehorende bezoldiging online gezet.

De laatste versie van het kadaster dateert van 19 juli 2018, dus van voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is er een nieuw schepencollege en een nieuwe gemeenteraad en zijn er dus vele andere mandatarissen. Maar het mandatenkadaster dat vandaag online staat, geeft dus nog steeds de situatie van tijdens de zomer van 2018 weer.

“Klopt,” zegt de woordvoerster van burgemeester Close. “Het heeft ermee te maken dat het een hele tijd duurt voor de benoemingen van de nieuwe mandatarissen in alle vzw’s doorgevoerd zijn. De verenigingen moeten vaak wachten op hun volgende algemene vergadering om de benoemingen te doen en de statuten te wijzigen. Vervolgens moeten die benoemingen bevestigd worden door de gemeenteraad van Brussel-Stad. In juli keurde de gemeenteraad al een eerste reeks goed, maar er is nog een hele serie te gaan. Het is echt veel werk.”

Stad-Brussel wil het nieuwe kadaster pas online zetten als de lijst volledig is. “Dat zal nog even duren,” aldus de woordvoerster, “maar het is belangrijk dat alle gegevens correct zijn.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?