Maron en Verstraeten in de clinch in Brussels parlement: 'Ik hoor geen oplossingen'

BVR
© BRUZZ
19/09/2023

De gemoederen raakten even verhit, deze middag in het Brussels parlement, toen Alain Maron (Ecolo) en Gilles Verstraeten (N-VA) in de clinch gingen over migratie en dakloosheid. "Waar is de N-VA en CD&V in het aanbieden van oplossingen? Nergens. En dan hier komen huilen." Verstraeten reageerde emotioneel. "Met meer van hetzelfde komt er geen hoop, dan komt er geen goed nieuws voor mijn vrienden die zeggen dat ze Brussel gaan verlaten."

Het was in de vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) dat Gilles Verstraeten (N-VA) en Bianca Debaets (CD&V) minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) aan de tand voelden over zijn aanpak van de daklozen rond het Zuidstation. Ze verweten hem te weinig te doen, terwijl hij wel bevoegd is.

Maron verwees naar het actieplan dat samen met de federale regering is opgesteld, en 22 actiepunten inhoudt. Hij werkt het tweede luik daarvan uit, dat vorige week in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement aan bod kwam.

Op het einde van zijn antwoord kaatste hij de bal echter terug. "Ik ben verbaasd over hoezeer sommige partijen huilen over de melk die ze zelf omstoten. Moet ik alleen alle antwoorden vinden op de migratieproblematiek? Met een asielpolitiek die er geen is? Met een regularisatie die u niet wilt? U bent niet serieus. Waar is de CD&V en de N-VA in het bieden van structurele oplossingen? Nergens! U stelt geen enkele structurele oplossing voor. En dan komt u huilen bij het gewest, dat met deze enorme uitdagingen moet omgaan. Terwijl er een gebrek aan politieke wil is op hogere niveaus."

Armoededrempel

Verstraeten reageerde als door een wesp gestoken. "Als u denkt dat regulariseren de oplossing is. Als u denkt daarmee de armoedeproblematiek op te zullen lossen, then you have something else coming to you. Dan gaat niet 40 maar 50 procent onder de armoededrempel en spreken we van 10.000 daklozen."

Een (onreglementaire) tussenkomst van parlementslid John Pitseys (Ecolo) - die hem verweet als N-VA "oneindig slecht geplaatst" te zijn om lessen over migratiebeleid te geven - gooide nog olie op het vuur.

Verstraeten besloot: "Gaan jullie meer van hetzelfde doen? Dan komt er geen hoop, dan komt er geen goed nieuws voor mijn vrienden en kennissen die zeggen dat ze het beu zijn in Brussel, en dat ze de stad gaan verlaten omdat ze het niet meer kunnen aanzien. Ik ben het ook beu en kan ze het niet meer kwalijk nemen."

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni