Maron wil Brussel proper krijgen met 'netheidsmanagers'

© JP / BRUZZ
| Verschillende kubussen laten sluikstort zien in een mini-expositie op het Heilig Kruisplein. Op de achtergrond de voertuigen van Net Brussel.

Geen afval meer in de stad laten slingeren waar niemand verantwoordelijk voor is. Dat is de ambitie van de Brusselse beleidsstrategie clean.brussels. Met netheidsmanagers, extra budget voor de gemeentes en vooral een betere samenwerking tussen de bevoegde overheden, wil Brussels minister van Openbare Netheid Alain Maron (Ecolo) het probleem van zwerfvuil tackelen.

Maron heeft dinsdag clean.brussels voorgesteld, het nieuwe strategische plan voor stedelijke netheid. Dat plan bestaat uit 65 maatregelen die samen overlast van vuilniszakken of sluikstorten moeten tegengaan. Eén van de werkpunten is een betere samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus.

Concreet is er een Raad voor Samenwerking tussen de gemeenten en het Gewest opgericht, die vijftig actoren rond de tafel brengt. Dat gaat van de negentien gemeentes, de zes politiezones, Net Brussel en andere gewestadministraties tot de wijkcomités en restaurants die veel afval produceren of verenigingen die aan recycling doen.

Die samenwerking is belangrijk om het zwerfvuil te tackelen, dat zegt ook de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), die dagelijks klachten ontvangt van bewoners over afval in hun buurt. In het verleden moest Doulkeridis vaak antwoorden dat de gemeente niet bevoegd is.

Neem bijvoorbeeld het Flageyplein, dat de verantwoordelijkheid is van het Gewest, terwijl het Heilig-Kruisplein voor het gebouw gemeentelijk bezit is. In dat soort grensgebieden blijft afval vaak liggen omdat het voor de ophaaldiensten onduidelijk is wie de afval ophaalt.

Brussels minister van Openbare Netheid Alain Maron (Ecolo) vertelt over de netheidsmanagers.

Netheidsmanagers

Zeker op druk bezochte, emblematische plekken als het Flageyplein, het Liedtsplein, de Kunstberg of het Zuidstation - de toegangspoort voor internationale reizigers - is het extra belangrijk dat er geen vuil blijft liggen. Voor die plekken is er daarom een netheidsmanager. Deze 'Public Zone Managers' zijn al begonnen tijdens een eerste pilootproject op vier plekken. Na een positieve evaluatie, wil Maron de functie 'Beheerder van de openbare ruimte' institutionaliseren.

De netheidsmanagers dragen zo ook bij aan het oplossen van bevoegdheidsconflicten. Ter herinnering: in het hele gewest staan de gemeentes in voor de netheid van ruim duizend gemeentelijke wegen. Voor de gewestelijke wegen staat het gewestelijk agentschap Net Brussel in, zo'n 530 wegen in totaal. Leefmilieu Brussel is bevoegd voor de netheid van 142 parken.

Sluikstorten

Maar naast de bevoegdheidsproblemen is ook sluikstorten een groot probleem in de stad. Het Brussels Gewest telt jaarlijks 30.000 ton aan zwerfvuil en sluikstort. Maron kondigt daarom aan dat hij het aanbod van recyclageplunten, weggeefpunten en punten om chemisch afval in te zamelen wil verhogen. Ook wil Net Brussel klachten over netheid sneller behandelen.

Een andere opvallende maatregel zijn de specifieke budgetten waar de gemeentes een aanvraag voor kunnen doen. Daarvoor moeten gemeentes wel eerst meedoen aan de projectoproep. Maar zo kunnen ze nog 2,4 miljoen extra investeren in hun eigen netheidsbeleid. In totaal heeft de Brusselse regering 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de komende drie jaar.

Het Brussels Gewest met gemeentegrenzen en gewestwegen in het rood en 4 Public Zone Managers
© BRUZZ-Peter Dhondt/Mobigis
| Het Brussels Gewest met de gewestwegen in het rood en de vier Public Zone Managers.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?