© CD&V | Maud Vanwalleghem, CD&V-politica uit Sint-Gillis.

Maud Vanwalleghem legt eed af als gecoöpteerd senator

© Belga
12/10/2021

De 32-jarige Maud Vanwalleghem, die woont in Sint-Gillis, heeft dinsdag de eed afgelegd als gecoöpteerd senator van CD&V. Ze volgt Sabine de Bethune op, die rechter werd bij het Grondwettelijk Hof. Dat gebeurde tijdens de eerste plenaire vergadering van de Senaat van het nieuwe parlementaire jaar.

Vanwalleghem heeft Brugse roots, maar woont al tien jaar in het Brusselse Sint-Gillis. Ze studeerde geschiedenis en Arabische studies en werkte onder meer bij de internationale ngo the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) en als adviseur in het Europees Parlement.

Liga voor Mensenrechten

In 2015 werd ze coördinator en algemeen secretaris van de vrouwenbeweging van CD&V, Vrouw & Maatschappij, waarvan de Bethune ook vijf jaar voorzitster was. In 2018 werd Vanwalleghem directeur van de Liga voor Mensenrechten. De afgelopen jaren proefde ze ook van het ondernemerschap.

In tegenstelling tot in de Kamer van Volksvertegenwoordiging konden alle senatoren dinsdag fysiek aanwezig zijn in het halfrond. Ze dienden wel hun mondmasker aan te houden, behalve wanneer ze het woord namen. Bij de opening van het parlementair jaar werden ook het volledige bureau en voorzitster Stephanie D'Hose bevestigd.

100 jaar vrouwen in de Belgische politiek

Zij verwees in haar toespraak naar de gemengde commissie belast met de evaluatie van de staatshervormingen sinds 1970, die vrijdag van start gaat in de Senaat met een reeks hoorzittingen. Ze stond ook stil bij de tentoonstelling over 100 jaar vrouwen in de (Belgische) politiek, die dinsdagmiddag werd geopend.

Op 28 december 1921 legde Marie Janson als eerste vrouw de eed af in de Senaat. Ze was daarmee de allereerste vrouw in het Belgische parlement, 27 jaar voor de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1948.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie