David Leisterh, voorzitter van de Brusselse MR
© PhotoNews | David Leisterh, Brussels parlementslid voor MR.

MR stelt zich vragen bij financiering Brusselse eerstelijnszorg

EC
© BRUZZ
09/06/2021

Brusano, het coördinerende orgaan voor de eerstelijnszorg in Brussel, krijgt dit jaar 1,4 miljoen euro subsidies van het Brussels gewest. Volgens David Leisterh (MR) is het nut daarvan te weinig transparant. Brusano regelt onder meer palliatieve zorg aan huis. Maar dat doet Iriscare, een andere gewestelijke instelling, ook al.

Een fusie die uiteindelijk meer kost dan de vier aparte organisaties. Is dat het geval voor Brusano, het platform voor eerstelijnszorg in Brussel? David Leisterh, parlementslid voor MR, stelt zich de vraag na een tip van een bron dichtbij het platform. “Het is frappant dat een fusie uiteindelijk duurder blijkt dan de vroegere werking. Daarover wil ik meer transparantie”, zegt Leisterh aan BRUZZ. Ook CDH en N-VA stellen zich vragen bij de financiering van Brusano.

In 2019 ontstond Brusano uit de fusie van vier bestaande zorgorganisaties in het Gewest: Palliabru (het platform voor palliatieve zorg in Brussel), de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging ofwel GDT-Brussel, de vzw Conectar (thuisverzorging) en het lokaal multidisciplinair netwerk Brussel (met o.a. de huizen voor gezondheid). Vergelijk het met de hulporganisaties voor daklozen, die fusioneerden tot Bruss’Help. De samensmelting was een idee van toenmalig minister van Werk en Gezondheid Didier Gosuin (Défi). De nieuwe organisatie Brusano moest het werk van de vroegere vier organisaties overnemen en ondertussen besparen op hun vaste kosten.

"De fusie van vzw’s was niet strikt bedoeld als besparing, maar als efficiëntie-oefening"

Alain Maron (Ecolo), minister van Gezondheid

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Meer dan 3 miljoen

Brusano kreeg in 2021 ongeveer 1,41 miljoen euro aan subsidies. In 2020 was dat 1,37 miljoen, plus extra coronasubsidies. Alleen zijn er nog andere subsidies voor palliatieve zorg uitgekeerd in Brussel: 1,5 miljoen euro in 2020 en 1,6 miljoen euro in 2021. Die subsidies gaan niet naar Brusano, maar naar Iriscare – de beheerder van Brusselse rust- en verzorgingstehuizen en ook een gewestelijke organisatie. Opgeteld kom je dan aan meer dan 3 miljoen euro voor eenzelfde soort dienstverlening.

In 2018, daarentegen, kregen de voormalige vier organisaties samen maar 1,3 miljoen euro aan subsidies. Dat bevestigde minister Alain Maron donderdag in de commissie gezondheid van het Brussels parlement. Leisterh wil nu weten waarom de fusie duurder uitvalt dan de vroegere werking. “Het idee van de fusie was nuttig”, vindt Leisterh, “maar het is mij niet duidelijk wat ze met hun geld doen. Wij hebben tijdens de coronacrisis nooit iets over Brusano gehoord. In de speciale coronacommissie in het parlement is er nooit over gesproken. Ze hebben wel extra geld gekregen, maar wij weten niet wat ze ermee doen.”

Beheerscontract

Bovendien is er nog altijd geen beheersovereenkomst afgesloten met Brusano. De exacte taken zijn dus niet afgelijnd. Er is eigenlijk geld voor 11 voltijdse medewerkers, maar volgens nieuwszender BX1 telt de dienst 20 collega’s. Die zouden goed zijn voor 16,5 VTE’s en een totaalkost van 1 miljoen euro. BRUZZ kon Brusano nog niet bereiken voor een bevestiging.

"Tot op vandaag vorderen de gesprekken over het beheerscontract maar langzaam", gaf minister Alain Maron donderdag toe in het parlement. "Zoals u weet, legt het beheer van de COVID-19-crisis sterk beslag op mijn kabinet." De minister benadrukte wel dat de subsidies correct worden ingezet. "Het is ondenkbaar dat de Diensten van het Verenigd College dit type subsidie zouden betalen zonder de procedures te respecteren." Het is de bedoeling dat er uiteindelijk twee regeringscommissarissen in de raad van bestuur van Brusano zullen zitten, aldus Maron. Aan BRUZZ bevestigt de minister ook dat het beheerscontract "de komende weken" in orde moet komen.

"De politiek moet niet overal zitten, maar nu is de afstand te groot"

David Leisterh (MR), Brussels parlementslid

David Leisterh, voorzitter van de Brusselse MR

Maron verduidelijkte ook dat het niet om twee keer dezelfde dienstverlening gaat. De palliatieve teams van Brusano werken vooral op de eerste lijn (zoals psychologische steun aan patiënten, opleiding van vrijwilligers, vorming in de rusthuizen, red.), terwijl de twee gesubsidieerde teams van Iriscare meer gespecialiseerd werken op de tweede lijn (door bijvoorbeeld het contact met de huisarts te onderhouden, red.), aldus Maron. “De fusie van vzw’s was niet strikt bedoeld als besparing, maar als efficiëntie-oefening”, zegt de minister daarover.

Leisterh is niet helemaal overtuigd. “Of het geld nu naar Iriscare gaat of naar de GGC, het blijft Brussels geld van de Brusselaars”, vindt David Leisterh. “Ik pleit voor een herevaluatie van het beheer van onze instellingen van openbaar nut. Als parlement kunnen wij alleen de begroting goedkeuren, maar hebben we geen zicht op wat er daarna met het geld gebeurt binnen die organisaties. De politiek moet niet overal zitten, maar nu is de afstand te groot.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, David Leisterh, brusano, eerstelijnszorg, Transparantie, iriscare, palliatieve zorg, thuisverzorging

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie