N-VA dient klacht in tegen benoemingen in vzw's Stad Brussel

© Photonews
| N-VA'er Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid in Brussel-Stad, legt de eed af in het Brussels parlement (archiefbeeld)

Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor N-VA in Brussel-Stad, gaat een klacht indienen bij de cultuurpactcommissie tegen de benoeming van bestuurders bij de culturele vzw's van de Stad Brussel. N-VA is momenteel in geen van de vier vzw's vertegenwoordigd.

De cultuurpactwet stelt dat de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen bij de culturele vzw's moet worden gewaarborgd, en daar vallen ook politieke partijen onder.

Bij N-VA stellen ze dat ook zij aanspraak kunnen maken op een plek in de bestuursorganen van de vzw's, ofwel als bestuurder ofwel als waarnemer. Het gaat om Brussels Major Events, Brussels Expo, Prosport Bruxelles - Brussel en de Brusselse Zwem- en Badinrichtingen.

N-VA uitgesloten

Momenteel is N-VA in geen van de vier culturele vzw's van Brussel-stad vertegenwoordigd en zo blijft volgens gemeenteraadslid Vanden Borre de transparantie uit. "Er is niets veranderd in vergelijking met de vorige legislatuur. Ook al zeggen ze dat ze de cultuurpactwet zullen naleven", stelt Vanden Borre.

"Binnen de zestig dagen na de benoeming moet je klacht indienen en de beslissing werd genomen op 1 juli 2019. Stad Brussel heeft me intussen geantwoord dat ze in september eens zullen bekijken of ze waarnemers kunnen aanduiden. Maar dat is dan te laat om een klacht in te dienen", vervolgt Vanden Borre.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?