| Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).

N-VA eist inzage in beslissingen van Conferentie Brusselse burgemeesters

Nena Langloh
© BRUZZ
08/01/2024

Mathias Vanden Borre en Karl Vanlouwe (beiden N-VA) stappen naar de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) om meer inzage te krijgen in de beslissingen van de Conferentie van Burgemeesters in Brussel. Volgens voorzitter Olivier Maingain (Défi) is het tweewekelijks overleg echter “van informele aard” en neemt de Conferentie geen beslissingen.

De Conferentie van Burgemeesters is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en heeft bijgevolg geen verplichtingen over transparantie. “Overleg tussen plaatselijke besturen is uiteraard gewenst en noodzakelijk, maar die zogenaamde schaduwregering heeft wel een aanzienlijke invloed op het gewestelijk beleid en dat is problematisch,” stelt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre.

Voor Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van Ganshoren Karl Vanlouwe gingen de alarmbellen in oktober rinkelen, toen zijn gemeente een partnerschap met Child Focus zou aangaan “in navolging van een beslissing van de Conferentie van Burgemeesters van 24 mei 2023”. “Ik heb niets tegen die samenwerking, maar ik kreeg zwart op wit bewijs dat er beslissingen werden gemaakt en bijgehouden buiten het toezicht van de bevoegde democratische instanties,” aldus Vanlouwe.

'Informele bijeenkomsten'

Vanden Borre vroeg dan weer het activiteitenverslag van 2022 van de Conferentie op, maar kreeg geen gehoor. “Als we ons gelijk halen bij de CTB, moeten de burgemeesters alle eerdere documenten delen over beslissingen die in Brussel zijn genomen. Op die manier dwingen we de burgemeesters om eindelijk uit de schaduw te treden,” zegt de N-VA’er.

Volgens Conferentievoorzitter Olivier Maingain (Défi) is het logisch dat er geen activiteitenverslag is. "Wij nemen geen beslissingen dus is er ook geen verslag. Het is eerder een informele bijeenkomst van de negentien Brusselse burgemeesters om informatie uit te wisselen en te debatteren. We nemen geen administratieve besluiten en respecteren de autonomie van de gemeenten.”

Dat was volgens Maingain ook het geval bij het partnerschap met Child Focus. “De informatie van Child Focus hebben we doorgerekend tijdens de vergadering, maar iedere gemeente heeft onafhankelijk de beslissing genomen om al dan niet een partnerschap aan te gaan.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni