Mathias Vanden Borre N-VA installatie Brussels Parlement

| Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor N-VA in de Stad Brussel

N-VA over begrotingstekort OCMW: 'Brusselaar wordt armer, OCMW rijker'

ADD
© BRUZZ
21/12/2021

In 2022 zal het tekort van het OCMW van de Stad Brussel zo’n 83 miljoen euro bedragen, een tekort dat integraal door de stad moet aangevuld worden. "Dat is onaanvaardbaar," stelt N-VA Brussel.

Elke stad of gemeente is verplicht om het tekort van het OCMW via een dotatie bij te passen. Dit zijn middelen die een stad of gemeente dus niet aan ander beleid kan uitgeven. Zo bedraagt de dotatie aan de OCMW’s gemiddeld 285 euro per inwoner voor heel België. “In Brussel-stad zal in 2022 elke inwoner maar liefst 444 euro moeten bijdragen aan het OCMW,” stelt Vanden Borre.

De grootste post zijn de personeelsuitgaven. “In 2022 zal het aantal voltijdsequivalenten tegenover 2020 stijgen van 2.325 naar 2.778, een stijging van twintig procent," stelt Mathias Vanden Borre vast, gemeenteraadslid in de Stad. "Daardoor zullen de personeelskosten stijgen van 137 miljoen euro in 2020 naar 153 miljoen volgend jaar, een stijging van 16 miljoen euro in twee jaar tijd. De personeelsuitgaven vertegenwoordigen bijna 50% van het totale OCMW-budget."

"Ook bij de herverdelingsuitgaven (aan mensen uitgekeerde financiële steun, red.) – de tweede grootste uitgavenpost – hetzelfde verhaal," aldus het gemeenteraadslid. "Onbegrijpelijk, als we vaststellen dat er een krapte op de arbeidsmarkt is. De jeugdwerkloosheid in Brussel is en blijft een pijnlijk verhaal,” merkt Vanden Borre op.

“Ondertussen groeit het patrimonium van het OCMW verder aan. Het OCMW heeft maar liefst 2.391 panden in eigendom, waaronder zo’n 1.900 woningen, 173 handelszaken, 49 kantoorgebouwen,… Arme mensen, een rijke overheid: dit is absoluut niet mijn samenlevingsmodel. Het is tijd voor een verregaande hervorming. Daarom heb ik recent in het Brussels Parlement een ontwerpordonnantie ingediend die het OCMW moet integreren in het gemeentebestuur, naar analogie met het Vlaams Gewest."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni