Cieltje Van Achter is Brussels parlementslid voor de N-VA 3

| Cieltje Van Achter is Brussels parlementslid voor de N-VA (archief).

Naleving taalwetgeving door Brusselse lokale besturen gaat achteruit

© Belga
13/06/2023

In amper 2 van de 19 Brusselse gemeenten en in 3 van de 19 OCMW's zijn de leidinggevende functies paritair ingevuld - gelijk verdeeld tussen beide taalgroepen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Brusselse vicegouverneur over de naleving van de taalwetgeving door de Brusselse lokale besturen. "In plaats van inspanningen te leveren, lijkt de Brusselse regering de handdoek in de ring te werpen", vindt oppositiepartij N-VA.

Uit het jaarverslag dat de vicegouverneur dinsdag op zijn website publiceerde blijkt dat in 603 voorgelegde beslissingen de bestuurstaalwetgeving integraal werd gerespecteerd. Dit komt neer op 16,1% van de gevallen, wat een verdere daling is ten opzichte van 2021, schrijft hij.

In totaal werden 2.371 beslissingen geschorst omdat ze strijdig waren met de bestuurstaalwetgeving, wat neerkomt op 63,5% van het totale aantal dossiers. Dit is dan weer een verdere stijging ten opzichte van 2021 (ongeveer 60%). Nog erger is het gesteld met de pariteit op leidinggevend niveau: in slechts 2 van de 19 gemeenten en in 3 van de 19 OCMW's worden de leidinggevende functies gelijk verdeeld tussen beide taalgroepen. Ten slotte stelt de vicegouverneur ook vast dat in sommige diensten de klachten duidelijk wijzen op een structureel probleem waarbij de wet - al dan niet bewust - op systematische wijze wordt overtreden, stelt de N-VA.

"De vicegouverneur schorste het voorbije jaar 2.371 aanwervingen, daarvan vernietigde de regering er opnieuw geen enkele. Jaar na jaar verslechtert de naleving van de taalwetgeving. Intussen lijkt het deze regering niet meer te deren: in plaats van de inspanningen op te schroeven, werpt men de handdoek in de ring", reageert Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement. "Onze resoluties die oproepen om de taalwetgeving te doen naleven, worden keer op keer weggestemd - ook door de Brusselse Nederlandstalige regeringspartijen Groen, one.brussels-Vooruit en Open VLD", hekelt ze.

"Vlaanderen reikt de Brusselse gemeenten nochtans de hand om Nederlands te leren", vult Vlaams parlementslid Annabel Tavernier aan. "Maar zelfs met een nieuw en uitgebreid aanbod van het Huis van het Nederlands is dat voor het merendeel van de Brusselse gemeenten blijkbaar geen prioriteit."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni