Ontwerp van Brusselse parkeerordonnantie in commissie goedgekeurd

© Peter Dhondt-BRUZZ
| Een nieuwe parkeermeter aan de Nijverheidskaai langs het kanaal in Molenbeek.

De commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement heeft dinsdag het ontwerp van parkeerordonnantie goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie.

De tekst streeft volgens minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt vier doelstellingen na: de vereenvoudiging van het Gewestelijke Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP); de harmonisering van de gemeentelijke parkeerretributiereglementen; de integratie van de doelstellingen uit Good Move met een shift naar 'off street'-parkeren; en het verhogen van de efficiëntie van het Parkeeragentschap.

De ordonnantie vormt de basis voor belangrijke uitvoeringsbesluiten, zoals het besluit dat de prijsvorken vastlegt van de tarieven voor het 'on street'-parkeren, de forfaitaire retributies en de vrijstellingskaarten voor bewoners.

Zo is er aandacht voor de openbare parkings die moeten worden uitgerold (aanbod, veiligheid, tarieven, toegankelijkheid en coherentie met het 'on street'-parkeren), en aan het 'on street'-parkeren. Dat wordt georganiseerd in zones: een rode zone die de rotatie verzekert in de handelscentra, een groene zone die meer residentieel is en zones voorbehouden voor doelgroepen.

Tarieven van de zones

Voorts bevat het bepalingen over de retributies en de drempels en tariefvorken van de tarieven van de zones. Daarnaast wordt ook de structuur, de beheersorganen, de werking en de opdrachten van het Parkeeragentschap vastgelegd.

De commissie diende zich dinsdag door een stapel van amendementen van de oppositie te worstelen, waaronder 27 van MR. Zo wilden de Franstalige liberalen dat de tarieven bevroren worden zolang de koopkrachtcrisis duurt, "intelligente tariefschema's" die rekening houden met de beschikbaarheid van plaatsen en lagere tarieven op zaterdag en specifieke periodes om de handel en horeca te ondersteunen, en het creëren van "Shop&GO"-plaatsen waar men 15, 30 of 45 minuten gratis kan parkeren om boodschappen uit te laden.

"Ondanks de stijgende inflatie en de koopkrachtcrisis in Brussel, heeft de PS-Ecolo-DéFI-meerderheid ervoor gekozen om de kost van het parkeren te doen ontploffen door alle huidige tariefplafonds te verdubbelen," betreurde Anne-Charlotte d'Ursel (MR), tevens voorzitster van de commissie Mobiliteit.

Groen en N-VA

Ook N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter verzette zich tegen de ordonnantie: "De zesde staatshervorming moest leiden tot een geharmoniseerd parkeerbeleid. Ruim 10 jaar later staan we nog steeds nergens. Afhankelijk van de gemeente word je geconfronteerd met andere tarieven, uurregelingen en zelfs andere mobiele apps die je moet gebruiken. De nieuwe ordonnantie lijkt daar weinig aan te veranderen. Vandaag trekken sommige gemeentes zich niks aan van wat het gewest oplegt. Dat zal morgen niet anders zijn. Bovendien is er geen enkele garantie dat het gewestelijke Parkeeragentschap beter zal functioneren."

Groen-fractieleider Arnaud Verstraete verdedigt de tekst, die mikt op het vrijmaken van de openbare ruimte voor andere functies dan parkeren, door parkeren zo veel mogelijk buiten de openbare weg te organiseren: "Auto's staan meer dan 96% van de tijd stil. We kunnen veel interessantere dingen doen met onze schaarse openbare ruimte. Deze ordonnantie zal meer ruimte vrijmaken voor voetgangers, spelende kinderen, fietsers, bomen en eigen beddingen voor openbaar vervoer. We willen de leegstaande ondergrondse parkings in kantoorgebouwen en winkels beter benutten voor de parkeerbehoeften van Brusselaars."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?