20210915 1767 Zoom Maron

| 20210915 1767 Zoom Maron

Oppositie verbolgen over uitblijven debat met Maron over Bruvax

© Belga - BRUZZ
18/11/2021

De Brusselse oppositiepartij MR betreurt dat een antwoord uitblijft over haar vraag tot een spoedbijeenkomst met Brussels bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) over het niet-respecteren van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het vaccinatieplatform Bruvax. Ook N-VA en PVDA hekelen het feit dat de Brusselse regering zwijgt. "Het wantrouwen van de bevolking in de aanpak van de Covid 19-pandemie wordt mee gevoed door flaters als deze."

Deze week raakte bekend dat werkgevers, verzekeraars of banken met een rijksregisternummer en een postcode in een handomdraai kunnen zien of een Brusselaar gevaccineerd is. Wie de gegevens ingeeft op het Brusselse vaccinatieplatform Bruvax ziet na één klik of een afspraak kan worden gemaakt. Als dat kan, betekent dat dat die persoon nog niet gevaccineerd werd.

Meerdere oppositiepartijen dringen er sinds enkele dagen op aan dat minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) in de commissie van het Brussels Parlement toelichting komt geven.

Intussen reageerde ook (federaal) staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel (MR) op het débacle. Hij noemt het "meer dan opportuun" om het platform te desactiveren. "Maar dat is een beslissing die de Brusselse autoriteiten toebehoort", antwoordde hij op een vraag Nathalie Gilson (MR). Michel zal zelf alvast contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, gaf hij aan.

Volgens Brussels parlementslid David Leisterh (MR) is er sprake van een schending van het medisch geheim en van de privacy. "Hoewel alle reglementaire voorwaarden vervuld zijn, komt de commissie Gezondheid niet samen. Commissievoorzitter Ibrahim Donmez (PS) heeft enkel akte genomen van onze vraag. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane speelt de bal terug naar de commissie", betreurt Leisterh, die spreekt van een "ontkenning van de democratie".

"Dit zijn uiterst ernstige feiten die een democratische controle van het parlement vereisen. Elk ander parlement was binnen de 24 uur bijeengekomen"

David Leisterh, Brussels MR-parlementslid

"Vaccinatiegegevens zijn toegankelijk voor het grote publiek, wat in strijd is met het medisch geheim. Dat zijn uiterst ernstige feiten die een democratische controle van het parlement vereisen. Elk ander parlement was de dag zelf of binnen de 24 uur bijeen gekomen. De minister zegt bereid te zijn te antwoorden op vragen, maar hij komt niet."

“Alle oppositiepartijen vroegen om een spoedoverleg, maar Alain Maron en Elke Van Den Brandt zwijgen in alle talen", zegt Jan Busselen, parlementslid voor PVDA in het Brussels parlement. "Covid mag geen voorwendsel zijn om een belangrijk debat te voeren over de Bruvax-gate.”

“In dit soort situatie is de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, red.) verplicht om de informatie over deze lek te communiceren aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan alle betrokken burgers binnen de 72 uur. Of dat gebeurd is weten we niet. Sinds wanneer de GGC op de hoogte is blijft ook vingerdik kijken. Het gaat hier om een omvangrijk probleem, want we hebben het over de vaccinatiegegevens van alle Belgen, niet enkel de Brusselaars," zegt Busselen.

"We zijn ondertussen drie dagen verder en nog steeds kan je met iemands rijksregisternummer zien of die persoon gevaccineerd is of niet"

Jan Busselen, Brussels PVDA-parlementslid

Jan Busselen 2 PVDA PTB installatie Brussels Parlement

"Welke stappen de GGC genomen heeft om het lek te dichten weten we ook niet. Eigenlijk is het onaanvaardbaar dat zowel Alain Maron als Elke Van Den Brandt, beiden bevoegd voor gezondheid en welzijn, niet ingaan op de vraag van de oppositie om hierover uitleg te verschaffen. We zijn ondertussen drie dagen verder en nog steeds kan je met iemands rijksregisternummer zien die persoon gevaccineerd is of niet”, zegt Jan Busselen.

PVDA vraagt opnieuw klaarheid over deze zaak en wil weten of de GGC de legale procedures heeft gerespecteerd en wat de ministers ondernemen om dit lek te dichten. "Bruvax is een initiatief van de GGC dat niet werd besproken en waarover niet werd gestemd in het Brussels parlement. Ook dat is een probleem dat moet besproken worden," vindt Busselen. “De bezorgdheid over de bescherming van de gegevens mag je binnen de huidige context niet onderschatten. Het wantrouwen van de bevolking in de aanpak van de covid-pandemie wordt mee gevoed door flaters als deze.” besluit het PVDA-parlementslid.

N-VA: 'Maron speelt verstoppertje'

Voor Gilles Verstraeten (N-VA) begint het 'potsierlijk' te worden: "Het is ondertussen alweer vele weken geleden sinds er een uitgebreid debat is geweest over de stokkende vaccinatiecampagne in Brussel. En nu ook dit ernstige privacyprobleem met Bruvax opduikt is meneer Maron in geen velden te bespeuren. Terwijl het stil blijft in het parlement is het tevens iedere keer (coronacrisismanager bij de GGC, red.) Inge Neven van de administratie die uitgestuurd wordt om verantwoording af te leggen aan de pers, wat ook nu niet anders is."

"In elk ander beleidsdomein, in elke andere regering in dit land is het normaal de minister die dit doet en aldus de politieke verantwoordelijkheid op zich neemt. Een minister die zoals meneer Maron verstoppertje speelt en zich achter zijn administratie verbergt zou men overal elders onkies vinden, in Brussel is het een vaste gewoonte geworden."

Minister Maron verzekerde aan persbureau Belga dat hij "ter beschikking staat van het parlement zodra dat beslist heeft over het geschikte moment om hem te horen".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , MR , PTB-PVDA , Brusselse N-VA , bruvax , privacy , vaccinatieplatform , Alain Maron

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni