Minister-president Rudi Vervoort (PS) in het halfrond van het Brussels parlement

| Minister-president Rudi Vervoort (PS) spreekt morgen de beleidsverklaring voor 2022 uit in het Brussels parlement.

Oppositie vraagt de cijfers achter de beleidsverklaring

SVG
20/10/2021

Oppositiepartijen MR en N-VA vragen met aandrang aan de parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) om tabellen te laten toevoegen bij de Beleidsverklaring van minister-president Rudi Vervoort (PS). “Mooie intenties aankondigen maar zonder de cijfers erachter te bezorgen, dat gaat echt niet.”

Morgen zal minister-president Rudi Vervoort in het Brussels parlement aankondigen wat de regering in 2022 wil realiseren. Maar, net zoals de vorige jaren, is dat zonder cijfers.

MR-parlementslid Alexia Bertrand vindt dat niet kunnen. “Het zullen aankondigingen zijn die de regering geweldig vindt, maar de begroting om dit te realiseren krijgen we pas op 15 november.” Bertrand heeft in een brief aan parlementsvoorzitter Madrane gevraagd dat er tenminste tabellen worden bezorgd aan het parlement, zodat de meerderheid en oppositie een ernstig debat kan voeren over de beleidsverklaring.

Bertrand: “Over de begroting 2022 kan ik voor de rest alleen maar zeggen wat ik in de pers gelezen heb. Ik lees dat investeringen worden uitgesteld, maar ook dat de schuld zal blijven stijgen tegen 2024. Alsof er niets aan de hand is. Wat ik niet lees is welke structurele maatregelen zullen worden genomen om de uitgaven en de inkomsten in evenwicht te brengen. Hoe wil men de bedrijven in Brussel houden? Hoe wil men Brussel attractief houden zodat de middenklasse niet vertrekt? Hoe wil men ervoor zorgen dat er meer mensen aan de slag zijn?”

Bertrand ziet geen ‘echte begroting’, en al zeker geen Zero Based Budgeting “het zijn boekhoudkundige verschuivingen. En dan nog eens slechte boekhoudkundige verschuivingen.”

Tot slot looft ze de intentie van de regering om tegen 2024 een begroting in evenwicht te willen halen “alleen is die niet geloofwaardig. Volgens een studie van de CERP is een begroting in evenwicht tegen 2026 hoogst twijfelachtig. En in 2024 zijn er verkiezingen. Ik wil nog zien of het dan mogelijk zal zijn om de vinger op de knip te houden.”

Waar wordt bespaard?

N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter zit op dezelfde lijn. “De Brusselse regering kondigt een tijd geleden een begrotingsakkoord aan, maar ik heb herhaaldelijk gevraagd om de cijfers te kunnen krijgen. Zonder succes. De regering Vervoort wil kampioen zijn in de dialoog met de burger, maar een elementaire vorm van respect om aan het parlement informatie te bezorgen hoort daar blijkbaar niet bij.”

Meer concreet vraagt Van Achter waar de besparingen zitten. “Het gaat om 150 miljoen euro vertraging in de investeringen. Over welke investeringen gaat het? En nog eens 105 miljoen besparingen op de departementen. De Brusselaar mag weten wat voor voor impact dat heeft op zijn leven.”

Tot slot vraagt Van Achter ook duidelijkheid over de investeringen die buiten de begroting worden gehouden, en dus ontsnappen aan de Europese begrotingsnormen. “Voor strategische investeringen als de metro kunnen we dat nog begrijpen, maar voor andere investeringen zouden we toch graag willen zien of er een akkoord over is met de EU. We hebben dit al herhaaldelijk gevraagd, maar krijgen hier geen antwoord op.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni