Gatz over begrotingsakkoord: 'Iedere minister zal inspanning moeten doen'

SVG, ZM
© BRUZZ - Belga
13/10/2021
Updated: 13/10/2021 19.20u

De Brusselse regering heeft een akkoord over de begroting 2022. Die blijft onder controle, ondanks de moeilijke begrotingscontext. De regering moest op zoek 360 miljoen euro, een voorwaarde om in 2024 een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Echt grote besparingen komen er niet, wel een vertraging van de investeringen.

De begrotingscontext voor het jaar 2022 oogde weinig rooskleurig. Daar had minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) al vooraf voor gewaarschuwd. De inkomsten van SmartMove zullen wellicht niet meer voor deze legislatuur zijn, en door de coronacrisis is massaal veel geld gepompt in het gezondheids- en preventiebeleid en het ondersteunen van de stedelijke economie. Dit alles sloeg een extra gat in de begroting van 360 miljoen euro.

Ondanks die moeilijke begrotingscontext blijft het budget wel onder controle, én is er ruimte voor investeringen, zo laten minister-president Rudi Vervoort (PS) en begrotingminister Sven Gatz (Open VLD) in een perscommuniqué weten. Strategische investeringen buiten beschouwing gelaten (à rato van 500 miljoen euro per jaar), wil de Brusselse regering in 2024 opnieuw aanknopen met een begroting in evenwicht.

Dit jaar zal de begroting nog voor een klein miljard in het rood gaan, volgend jaar moet dat teruggebracht zijn tot 536 miljoen euro. In 2023 mag het tekort nog slechts 359 miljoen euro bedragen om dan in 2024 te eindigen op 5,8 miljoen euro, een quasi evenwicht.

20210630 1760 Begroting Sven Gatz

| Sven Gatz "Dit blijft een investeringsregering"

Maar dat kan alleen als de regering de broeksriem aanhaalt. Zo moest er voor het jaar 2022 360 miljoen euro gevonden worden, op een totale begroting van om en bij de 6 miljard euro.

De regering is daarin geslaagd, zo zegt begrotingsminister Sven Gatz (Open VLD): “De inkomsten uit de woningmarkt (vooral registratierechten) waren dit jaar een meevaller, en de vooruitzichten voor 2022 gaan in dezelfde richting. Dat levert ons al 117 miljoen euro op. Verder zullen we investeringen vertragen of uitstellen. Dat levert nog eens 140,7 miljoen euro op. Tot slot moeten alle ministers voor in totaal 105 miljoen euro bezuinigen. Dat kan door punctuele besparingen, of door minder uit te geven aan personeel, subsidies of werkingsmiddelen.”

Het is aan iedere minister om die oefening te maken. Dus wat dat concreet betekent voor de Brusselaar is nog niet bekend. Vast staat dat de belastingen niet zullen stijgen.

Investeringsregering

Minister Gatz maakt zich sterkt dat de Brusselse regering desondanks nog altijd een echte investeringsregering is. Gatz: “Er wordt 1,3 miljard euro uitgetrokken. Daarmee houden we onze ambitie aan op vlak van huisvesting, mobiliteit en klimaattransitie.”

Concreet wordt het Noodplan voor Huisvesting van staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) verder uitgevoerd (zij het in een vertraagde modus), net zoals de infrastructuurwerken voor de metro en de aanpassingen om de wegen verkeersluw te maken. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod en de versnelde uitfasering van de MIVB-bussen met een verbrandingsmotor.

Met de isolatie van gebouwen blijft de regering ook investeren in de klimaattransitie. Het programma ‘Renolution' moet de economische transitie bespoedigen en de regering bindt verder de strijd aan tegen de energie- en waterarmoede.

Extra middelen komen er voor de lokale besturen: de gemeentambtenaren zullen meer gaan verdienen. Tot slot is de pandemie nog niet helemaal voorbij, en moet ook daar geld voor worden uitgetrokken. 94 miljoen is voorzien voor het vervolg van de vaccinatiecampagne, het testen en tracen, en de lokale bewustmakings- en voorlichtingsinitiatieven.

Energiecrisis

Naast de klimaat- en coronacrisis, woedt er nu ook een crisis van de gas- en elektriciteitsprijzen. De Brusselse regering zet met deze begroting geen concrete stappen om daar wat aan te doen, door een verlichting van de energiefactuur bijvoorbeeld, maar de ze sluit ook niet uit dat er alsnog maatregelen komen. Minister van Energie Maron (Ecolo) wil nu eerst de energiemarkt zelf hervormen.

Tot slot riskeert het Brussels Gewest ook met een fiscale concurrentie te maken te krijgen. Vlaanderen heeft de registratierechten fors verlaagd. De Brusselse regering heeft geen marge om daar in 2022 wat aan te doen, maar er zal in dat jaar wel een plan worden uitgewerkt om een verlaging van de registratierechten (bijvoorbeeld via het abattement) te koppelen aan klimaatvriendelijke investeringen in de woning. Met wat geluk kan die fiscale hervorming in 2023 worden doorgevoerd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Economie, begroting 2022

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni