Oppositie Sint-Joost over begroting: 'Put van 2,7 miljoen euro'

Burgemeester Emir Kir van Sint-Joost

Sint-Joost-ten-Node is een van de laatste gemeenten die haar begroting voor 2022 nog niet had voorgesteld. Dat gebeurt woensdag alsnog in de gemeenteraad. Het voorgestelde budget is in evenwicht, met een licht overschot. Maar volgens de oppositie zien Emir Kir en zijn schepencollege de situatie veel te rooskleurig in, met overschattingen van de inkomsten, en systematische onderschattingen van de uitgaven. "In minder dan tien jaar heeft Kir 15 miljoen euro opgesoupeerd."

Eind april waren er nog zes gemeenten zonder budget, intussen leggen ook die de laatste hand aan hun begroting voor een jaar dat intussen al half voorbij is. In Sint-Joost is dit jaar 2 miljoen extra voorzien voor het personeel en nog eens 2 miljoen voor het OCMW, om uiteindelijk uit te komen op een begroting met een nipt overschot van 135.000 euro.

"Bovenop de kosten van de pensioenen kwamen de gevolgen van de gezondheidscrisis, de Oekraïense crisis met de zeer sterke stijging van de prijzen van energie en bouwmaterialen, een drievoudige indexering van de lonen, de opwaardering van de laagste lonen, de toename van het aantal aanvragen voor sociale bijstand met een explosie van de dotatie van het OCMW als gevolg", somt burgemeester Emir Kir (onafhankelijk) op in een persbericht.

"De crisissen volgen elkaar op en zijn vergelijkbaar wat hun impact betreft, aangezien de meest getroffen personen zich over het algemeen wenden tot de gemeente. In deze moeilijke tijden voor iedereen proberen we op koers te blijven."

"Wij hebben momenteel een zeer klein overschot, wat een opluchting is, maar wij blijven uiterst voorzichtig met het oog op de toekomst. We zullen nog strenger moeten zijn om de duurzaamheid te kunnen garanderen van het zeer sterke ondersteuningsmodel voor inwoners, dat het voornaamste kenmerk vormt van ons beleid. Alle diensten aan de bevolking blijven behouden, de werkgelegenheid ook."

'Weinig realistisch'

Maar de oppositie, geleid door Ecolo-Groen, is sceptisch. De groenen vrezen dat dit laattijdige budget door de voogdijoverheid verworpen zal worden, omdat het "weinig realistisch is".

"Een hele reeks inkomsten van diensten aan de bevolking is kunstmatig opgedreven. Zo is 5 miljoen euro meerinkomst voorzien dan in 2021", zeggen ze in een perstekst.

Frédéric Roekens, kandidaat Vlaams Parlement voor Groen

"Zo worden 600.000 euro meer parkeerinkomsten dan in 2021 verwacht, terwijl de gemeentelijke Scailquinparking gesloten blijft. De waarde van het voormalige en bouwvallige Vredegerecht zou op een paar maanden stijgen van 850.000 euro tot meer dan 1,2 miljoen euro. Ten slotte, waar echt inkomsten zouden kunnen worden gevonden, zoekt de gemeente niet hard genoeg. Zo zijn er, ondanks verzoeken, nog steeds geen plannen om subsidies aan te vragen voor de gemeentelijke jeugdhuizen of het toekomstige Huis der Culturen."

"De gemeente ziet zich dus verplicht om de kantorentaks met 25 procent te verhogen, en die voor opslag van materialen in de openbare ruimte met 40 procent, om de inkomsten weer aan te zwengelen. Er is een hele serie inkomsten die overschat worden." De gemeente rekent in essentie op de subsidies vanuit het Brussels Gewest, vinden de groenen. "Uiteindelijk is de rekening niet realistisch."

Toekomst

Aan de uitgavenzijde zien de groenen daarentegen vooral een onderschatting. Zo is voor de functioneringskosten voor de gemeente geen extra geld voorzien, ondanks de stijgende inflatie en de toenemende prijzen van grondstoffen, en de terugkeer uit gedwongen thuiswerk, zegt gemeenteraadslid Frédéric Roekens (Groen) aan BRUZZ.

"Bovendien biedt deze begroting geen antwoord op de uitdagingen van de toekomst, of het nu gaat om de renovatie van de Noordwijk - enkel het Lazarusplein waaraan in 2011 begonnen is, wordt afgewerkt -, investeringen in een nieuwe school, digitale, klimaat- en energietransitie of de groeiende kansarmoede. Het is met andere woorden een begroting van lopende zaken."

'Put van 2,7 miljoen euro'

Ecolo-Groen hekelt ook het financiële beheer van de gemeente onder burgemeester Emir Kir. "Sint-Joost heeft belangrijke inkomsten uit kantoren en hotels. In 2012 had de gemeente een spaarpotje van 12 miljoen euro. Daar blijft niets meer van over, integendeel", zegt gemeenteraadslid Frédéric Roekens. "Intussen is dat een structureel tekort van 2,7 miljoen geworden. of met andere woorden; 15 miljoen minder in minder dan tien jaar tijd. De begroting dit jaar was wel in evenwicht, maar vorig jaar niet, en dat tekort neem je dan mee."

"Covid speelt daar voor een stuk in mee, maar verklaart niet alles", zegt Roekens. Voor de grootste oppositiepartij in Sint-Joost spendeert de gemeente veel te veel geld aan buitensporige prestigeprojecten zoals het Huis van Culturen, dat nog altijd niet klaar is. "Ook het parkeerbeleid in eigen handen houden, of een project om zelf straatmeubilair te maken binnen de gemeente, hebben hun kost."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?