Overgrote meerderheid voor openbaarheid alle overheidsdocumenten

<p>De commissie Goed Bestuur van het Brussels Parlement heeft vrijdagmiddag een resolutie goedgekeurd voor de openbaarheid van alle overheidsdocumenten in het Brussels gewest, zowel van de gemeenten als van de Brusselse regering en de afgeleide besturen. &quot;Het gaat om een actieve openbaarheid, dus niet alleen op vraag van de burger, maar ook uit eigen beweging, onder meer door alle documenten online te plaatsen&quot;, stelt initiatiefnemer van de resolutie, S.PA-fractieleider Jef Van Damme.</p>

<p>Oorspronkelijk was een voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ingediend, maar de Raad van State had een reeks juridische problemen opgeworpen. Daarom werd beslist om het geweer van schouder te veranderen. De resolutie vraagt de regering om voor het einde van het jaar een juridisch sluitende tekst aan het parlement voor te leggen. Die zal dan in een voorstel van gezamenlijke ordonnantie gegoten worden zodat de openbaarheid van bestuursdocumenten tegen de zomer van 2018 goedgekeurd kan worden.</p>&#13;
&#13;
<p>"Vandaag zijn we er in geslaagd een breed draagvlak te vinden om deze openbaarheid van bestuur ook in Brussel te garanderen, " aldus Jef Van Damme. Een ruime meerderheid keurde de tekst goed. "Ik ben echt blij dat we op dit aspect van goed bestuur een grote stap vooruit kunnen zetten. Openbaarheid van bestuur is niet enkel een recht voor de burger, het zorgt ook voor een beter bestuur en meer democratie. En dat is nodig, zeker in deze tijden."</p>&#13;
&#13;
<p>De openbaarheid geldt zowel voor het Brussels Gewest en de GGC als voor de Brusselse gemeenten, OCMW's en aan de gemeente gelieerde instellingen en vzw's, verduidelijkt de sp.a'er. De resolutie wordt volgende week in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement goedgekeurd. Tegen volgende zomer moet alles in regelgeving gegoten zijn.</p>&#13;
&#13;
<p><strong>N-VA niet voor</strong><br />&#13;
N-VA onthield zich in commissie omdat de resolutie volgens Cieltje Van Achter "communautair niet-wenselijke bepalingen, maar ook juridische nonsens" bevat. N-VA is vragende partij om de beslissingsbevoegdheid en de slagkracht van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten te verhogen.</p>&#13;
&#13;
<p>De fractie diende een amendement in om de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten werkelijke beslissingsbevoegdheid te geven, maar dat haalde het niet. Open VLD, SP.A, CD&amp;V en Groen willen één Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten voor alle instellingen die in Brussel actief zijn, dus ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), aldus Van Achter.</p>&#13;
&#13;
<p>"De VGC heeft een heel nauwe band met de Vlaamse Gemeenschap. Deze band moet eerder aangehaald in plaats van doorgeknipt worden," aldus N-VA'ster die erop wijst dat de toevoeging van de VGC aan een Brusselse Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten op Brussels niveau vandaag juridisch onmogelijk. Daardoor dreigt de openbaarheid van bestuursdocumenten volgens haar op de lange baan geschoven te worden.</p>&#13;

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?