| Wordt Marie-Pierre Fauconnier de nieuwe directeur-generaal bij Leefmilieu Brussel? Personeel en directie zijn ongerust.

Personeel en directie van Leefmilieu Brussel ongerust over nakende topbenoeming

SVG
19/12/2022

De directie en het personeel van Leefmilieu Brussel zien de benoeming van Marie-Pierre Fauconnier als nieuwe directeur-generaal niet zitten. In een kritische brief naar de Brusselse regering uiten de directeurs hun “bezorgdheid”. Fauconnier kent een turbulent verleden als bestuurder bij Sibelga en de FOD Energie.

Fauconnier wordt "polariserend" genoemd. Zo lag ze als directrice bij de FOD Energie onder vuur wegens pestgedrag. In 2010 schreef de Franstalige ambtenarenvakbond Gerfa dat haar mandaat als directrice tot een waar slagveld had geleid met officiële klachten voor grensoverschrijdend gedrag en dictatoriale agressie. Gerfa laakte de snoepreisjes die ze organiseerde en besloot dat Fauconnier "de politieke en persoonlijke belangen vermengt met het algemeen belang van de gemeenschap en het openbaar ambt."

Dat was lang voor ze bij Sibelga CEO werd waar ze in 2021, vrij kort na haar benoeming, alweer ontslag moest nemen omdat ze Sibelga had laten opdraaien voor persoonlijke advocatenkosten. Ze wou daarmee een deel van haar verleden wissen in de Google zoekrobot, onder meer haar carrière op een PS-kabinet. Later zei ze dat ze een inschattingsfout had gemaakt. Ze betaalde de 130.000 euro advocatenkosten uit eigen zak terug.

Reputatie

De directieraad van Leefmilieu Brussel heeft zopas een brief aan de regering geschreven waarin ze haar ongerustheid uit over de komst van Fauconnier als nieuwe directrice. Er zijn “signalen van bezorgdheid bij een groot deel van ons personeel,” zo staat in de brief te lezen.

De directieraad vreest dat het verleden van Marie-Pierre Fauconnier de reputatie van Leefmilieu Brussel parten kan spelen. “Het vertrouwen van de burgers in deze instelling en het krediet dat onze publieke en private partners ons verschaffen, spelen een cruciale rol in de goede uitvoering van onze opdrachten.”

De directie van Leefmilieu Brussel wijst er ook op dat de fundamentele waarden van het openbaar ambt en de principes van de rechtstaat door de nieuwe directeur-generaal geïncarneerd moeten worden. “Deze gevestigde waarden zijn, onder andere, de strikte toepassing van de wetten en regels, loyaliteit, neutraliteit en eerlijkheid.”

Beslissing

Wanneer de regering zal beslissen is niet duidelijk. Het kabinet van minister Sven Gatz (open VLD) laat weten dat het aanstaande donderdag niet geagendeerd staat, "maar het kan wel zijn dat er over gesproken wordt." Sowieso is het niet makkelijk om een benoeming met assessments en jury zomaar te herroepen. Marie-Pierre Fauconnier kwam als eerste uit de selectieprocedure.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni