Een spandoek op een eerdere betoging tegen Good Move in Schaarbeek.

Petitie tegen Good Move in parlement: 'Plan moest gentrificatie bevorderen'

© Belga
03/10/2023

De commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement heeft dinsdagvoormiddag de initiatiefnemers gehoord van een petitie "voor de schorsing van het plan Good Move en de verwerping van het plan Good Living", die de nodige 1.000 handtekeningen hadden verzameld. Commissieleden van meerderheid en oppositie wezen er in hun replieken op dat de uitvoering van het plan op lokaal niveau vaak "rampzalig" was.

De indieners hekelden het bestraffend beleid dat automobilisten wil dwingen af te zien van de wagen. Volgens hen zitten er methodologische tekortkomingen in Good Move en zijn beide plannen ontworpen "om de belastinggrondslag te verbreden door een welgesteldere bevolking aan te trekken".

De petitie pleit voor overleg met de betrokken buurtbewoners. Ze willen dat de uitvoering van Good Move wordt opgeschort en de "verkeersluwe mazen" worden afgeschaft. De indieners eisen dat er prioriteit gegeven wordt aan de ontwikkeling van het openbaar vervoer en dat de gewestelijke belastingen worden herzien. Tenslotte moet Good Living worden verworpen.

Manke uitvoering

"Good Move was overlegd met iedereen, ook de gemeenten en organisaties", stelde voormalig minister van Mobiliteit Pascal Smet (Vooruit). "Maar bij de uitvoering van de lokale plannen is het misgelopen", erkende hij, verwijzend naar de Anderlechtse wijk Kuregem.

Zowel Ingrid Parmentier (Ecolo) als Pascal Smet gingen in op de kritiek dat Good Move leidt tot gentrificatie, de opwaardering of upgrade van een oude buurt in een stad met als doel rijkere bewoners aan te trekken. Voor Parmentier is dat nooit de bedoeling geweest. Dat beaamde Smet, maar "het is een grote zorg".

Voor Cieltje Van Achter (N-VA) is Good Move zowel een goede als een slechte zaak. Vooral de uitvoering op het terrein faalde en was bijvoorbeeld in Kuregem "een ramp". "Good Move stuurt het autoverkeer naar de grote assen, terwijl er verkeersluwe wijken gecreëerd worden. Maar nu worden ook de grote assen versmald", hekelde Van Achter.

Arnaud Verstraete (Groen) verdedigde als laatste spreker Good Move, het plan van zijn partijgenote en minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Hij wees erop dat het plan een oplossing biedt voor de problemen van luchtvervuiling, verkeersonveiligheid, geluidoverlast en files, en merkte ook op dat Good Move voor 1,1 miljard aan investeringen in het openbaar vervoer voorziet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni