Eerbetoon overleden politieagent.

Politievakbonden klaar om te luisteren naar premier en ministers

© Belga
17/11/2022

De politievakbonden zijn donderdagochtend uitgenodigd door premier Alexander De Croo (Open VLD) om samen met ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de plooien proberen glad te strijken na een woelige week. Bij aankomst gaven de vakbonden aan bereid te zijn om te luisteren en in dialoog te gaan.

De aanslag op twee agenten in Schaarbeek en de dood van een jonge politieman deed de gemoederen hoog oplopen. Op uitnodiging van de premier zijn de vakbonden nu bereid toch samen te zitten en zoals het eensgezind klinkt, ook te luisteren.

'Er moet gepraat worden'

"Wij gaan luisteren en zijn bereid tot dialoog", zegt Joery Dehaes van ACV Politie. "Men moet beseffen dat er heel veel emoties waren afgelopen week. Door de uitspraken van parket, Justitie en een aantal ministers is die emotie van verdriet omgedraaid in woede onder de politiekorpsen in heel het land. Er moet over gepraat worden", vervolgt Dehaes.

Tijdens de afgelopen week kwamen bij de vakbonden heel wat frustraties naar boven over het gebrek aan investeringen in Justitie en politie, maar ook over het gebrek aan respect voor het politieambt. "Het gevoel dat ik meebreng is wat ik vertaal van de achterban. We voelen ons in de steek gelaten door de politiek. De politiemensen moeten het gevoel hebben dat ze de maatschappij dienen, dat ze hun job in veilige omstandigheden doen en dat ze geapprecieerd worden. Dat zit wat dwars", verklaart Carlo Medo van NSPV Politie.

Gebrek aan middelen

Bij de Franstalige vakbond CGSP eisen ze dat er duidelijkheid komt over de omstandigheden van de aanval. Maar ze zien ook dat het een gevolg is van een gebrek aan middelen. "We gaan herhalen wat we verwachten: een onderzoek dat alle omstandigheden bepaalt en het licht werpt op eventuele tekortkomingen", stelt Eddy Quaino van CGSP.

'Het systeem faalt'

"We hebben middelen nodig voor de politie en dat klagen we al langer aan. Op vlak van Justitie zijn er al jaren desinvesteringen en dat toont nu het falen van het systeem, met een agent die overleden is", verduidelijkt Quaino. De dood van de politieagent leidde ertoe dat het ontslag van Justitieminister Van Quickenborne werd gevraagd. Die harde taal wordt niet gebruikt bij de start van het overleg.

"We gaan kijken wat ze te bieden hebben, maar we verwachten een nultolerantie tegen de politie", aldus Vincent Houssin van VSOA Politie. Die afwachtende houding is er ook bij ACV Politie: "Het is niet aan ons om dat ontslag te eisen. Er zijn uitspraken gedaan die we betreuren en we gaan straks zien wat de dialoog oplevert", besluit Dehaes.

Reactie premier De Croo

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft donderdagochtend voorafgaand het overleg met de politievakbonden duidelijk gemaakt dat de regering volledig achter de politie staat. De veelbesproken nultolerantie voor geweld tegen politie, wordt volgens de eerste minister wel degelijk toegepast.

"Wat er gebeurd is, is absoluut dramatisch en we willen heel duidelijk aangeven dat de politie voor honderd procent onze steun heeft. We willen ook aangeven welke maatregelen we al genomen hebben, want straffen voor geweld tegen politie zijn verhoogd", geeft De Croo aan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni