PS: ‘Brusselse metropolitane regio kan tot in Charleroi reiken’

© PhotoNews
| Charles Picqué (PS), voorzitter Brussels Parlement.

In een dubbelinterview met La Libre schetsen burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) en voorzitter van het Brussels parlement Charles Picqué (PS) een bijzonder ruime Brusselse metropolitane zone. “Als er een echte metropolitane gemeenschap zou bestaan, zou Charleroi er deel van uitmaken. We hadden gehoopt dat een portie economisch opportunisme zou doorwegen op de Vlaamse, regionale obsessies."

Ter herinnering: het concept van de Brusselse metropolitane regio zag het licht in 2011 tijdens de regering van Di Rupo, in het kader van de onderhandelingen over de zesde staatshervorming. Het idee bestond erin om een structuur in het leven te roepen die zou leiden tot een toenadering tussen Brussel en het Brabantse hinterland.

Langs Vlaamse kant was echter niet iedereen het plan genegen. De vrees bestond immers dat een dergelijk samenwerkingsverband de deur zou openzetten naar een eenzijdige gebiedsuitbreiding van het hoofdstedelijk gewest, en de verfransing die daarbij hoort.

“Er wordt te weinig gesproken over deze metropolitane gemeenschap rond Brussel,” zegt Picqué. “We hadden gehoopt dat het gezond verstand de bovenhand zou nemen, en een portie economisch opportunisme zou doorwegen op de Vlaamse, regionale obsessies. Maar nee: we blijven verder leven met instituties die volledig irrationeel zijn.”

Economische gelijkenissen

Volgens beide politici zou een doorgedreven samenwerking met het hinterland nochtans in het belang zijn van alle gemeenschappen. En die samenwerking zou tot in Charleroi kunnen reiken.

“Via het kanaal Brussel-Charleroi hebben er altijd historisch, sterke banden bestaan tussen Brussel en Charleroi,” klinkt het. Als die abstracte, institutionele grenzen van vandaag niet zouden bestaan, dan had Charleroi zeker deel uitgemaakt van die metropolitane zone.”

Volgens Picqué en Magnette moet de metropolitane regio zoals ze in 2011 bedacht werd, hertekend worden, ditmaal op basis van economische gelijkenissen.

“Er lopen belangrijke parallellen tussen Charleroi en Brussel die een samenwerking heel natuurlijk zouden maken,” klinkt het. “Zowel op het vlak van mobiliteit, veiligheid en publieke investeringen worden beide steden met gelijkaardige vraagstukken geconfronteerd. “

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?