PS: 'Stemrecht voor alle buitenlanders in regionale verkiezingen'

Philippe Close, PS-fractieleider in het Brussels Parlement, stelt een uitbreiding van het stemrecht voor buitenlanders voor. Hij wil dat mensen die geen Belgische nationaliteit hebben maar al meer dan vijf jaar in Brussel wonen, ook kunnen stemmen in de regionale verkiezingen. Vandaag kunnen ze dat al voor de gemeenteraad. "We moeten beklemtonen dat we een stad zijn die openstaat voor de wereld."

Close doet zijn voorstel, dat hij in september als resolutie wil voorstellen in het Brussels parlement, uit de doeken in Le Soir.

"De niet-Belgen maken 33 procent uit van de inwoners van de stad. Ruim een kwart van die groep (26 procent) zijn Europeanen. (..) Maar ik wil geen onderscheid maken tussen de twee groepen", zegt Close. "We zijn niet alleen de hoofdstad van Europa. We moeten een stad blijven die openstaat voor de wereld. Dat zit in ons DNA en dit stemrecht is een enorm sterk signaal. Waar u ook vandaan komt, u bent een Brussels burger en het is nodig dat we uw stem ook horen."

Brussels DNA
Het Gewest kan hier niet over beslissen, erkent Close. "Dit is een federale materie. De Grondwet laat toe om dit te veranderen, maar er is wel een wet voor nodig. Ik weet niet wat Vlaanderen en Wallonië erover denken maar in Brussel maakt dit deel uit van ons DNA. Daarom gaan we met de PS een voorstel van resolutie indienen in het Brussels parlement in september. Die zal uiteraard openstaan voor andere partijen en ik denk dat Défi of het CDH ons zullen volgen."

Coalitiepartner SP.A steunt het voorstel in elk geval, laat de woordvoerster van minister Pascal Smet weten aan BRUZZ. "De SP.A pleit al langer voor een stemrecht voor niet-Belgen op het Brusselse niveau, en we zijn blij dat de PS dat nu ook doet. Minister Smet heeft dat vroeger ook al geschreven in zijn boekje Een stad, een visie. Wat op gemeenteniveau kan, zou ook op het niveau van Brussel moeten kunnen."

Open VLD heeft in haar programma opgenomen dat de partij stemrecht voor EU-burgers wil bij de Brusselse gewestverkiezingen, klinkt het bij de partij. "MR heeft recent ook een voorstel in die zin ingediend in het Brussels parlement. PS gaat daar nu verder in." De Open VLD-woordvoerder kon in deze vakantieperiode niemand bereiken voor een reactie op Closes idee.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen had wel slechts 15 procent van de Brusselse buitenlanders zich geregistreerd om te stemmen. "Dat zijn toch al 25.000 mensen", zegt Close. "Dat is niet slecht, en we zullen expats ook blijven sensibiliseren. Dat wie stemrecht heeft in België verplicht is, beangstigt sommigen. Maar ik denk dat we dat niet moeten afschaffen. Als je rechten aan mensen geeft, dan leidt dat ook tot plichten."

Vijf jaar gedomicilieerd
Als voorwaarde voor het gewestelijke stemrecht hanteert Close dat de buitenlanders vijf jaar in België wonen, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Dit zou al van kracht kunnen worden bij de volgende regionale verkiezingen. Ik ben ervan overtuigd dat de band van de burger met de politiek hierdoor zal veranderen. (...) De gemeenten, dat was een eerste stap, maar ons project is globaal voor het hele Gewest. De burger moet zijn mening kunnen geven over de mobiliteit in de stad. De grote uitdagingen voor de stad overschrijden de gemeentegrenzen. En als politici moeten wij de stem kunnen horen van alle burgers."

Op de vraag van Le Soir of dit geen manoeuvre is om extra kiezers te trekken, zegt Close: "Expats stemmen niet allemaal socialistisch, bijlange niet. Het doel is Brussel als 'wereld-stad' te verdedigen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?