PVDA: 'De verplichting van het klimaatactieplan om te renoveren zal de zwaksten verarmen'

© Bruno Bauwens
|

De PVDA zegt dat het klimaatplan van de Brusselse regering de huidige ongelijkheden tussen de rechthebbenden op energiepremies en woningrenovatie nog zal vergroten. De partij pleit voor een alternatief systeem van derdebetalers, zoals in Duitsland.

Volgens PVDA-parlementslid Bruno Bauwens zijn de stappen die moeten worden ondernomen om de premies te verkrijgen niet duidelijk en is het bedrag van de premies onvoldoende voor veel mensen, die in 'energiezeven' wonen het geld niet hebben om de resterende bedragen te betalen. Volgens hem hebben de zes gemeenten met de hoogste inkomens de afgelopen drie jaar bijna 30 procent meer steun ontvangen dan de zes gemeenten met de laagste inkomens, die bovendien veel meer inwoners hebben.

Volgens de PVDA zal het nieuwe klimaatplan van de Brusselse regering nadelig zijn voor huiseigenaars met een laag inkomen die het zich niet kunnen veroorloven de bedragen voor te schieten die nodig zijn om de premies te krijgen en hun huizen te isoleren. Het risico bestaat dat huurders die in slecht geïsoleerde huizen wonen, worden getroffen door huurverhogingen als verhuurders besluiten om te renoveren om aan de wet te voldoen.

Energietransitie

Het goedgekeurde plan bevat concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en Brussel voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) zegt dat sterk de nadruk wordt gelegd op maatregelen die de energietransitie begeleiden en op de bestrijding van energiearmoede.

De gebouwensector staat centraal in de maatregelen, omdat die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de broeikasuitstoot. Zo zullen woningen met EBP-certificaten F en G, de zogenaamde energiezeven, tegen 2033 verplicht gerenoveerd moeten worden.

Tegen 2025 zal verwarming met fossiele brandstoffen geleidelijk worden afgeschaft voor nieuwe gebouwen of gebouwen die een grondige renovatie ondergaan. Nieuwe stookolieverwarmingsinstallaties zullen worden verboden en alle gebouwen in Brussel zullen verplicht een EPB-certificaat moeten hebben. Ook op mobiliteit als een van de grootste vervuilers zal sterk worden ingezet.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?