SOCIALE Woningen gevel BRUZZ ACTUA 1645

| Sociale woningen van de Logement Molenbeekois

regeerakkoord

Regering wil 15 procent ‘sociale’ woningen per gemeente

Kris Hendrickx
© BRUZZ
18/07/2019

De regering wil niet enkel 15.000 woningen met sociale voorwaarden realiseren. Op termijn moet 15 procent van alle woningen per gemeente aan die voorwaarden voldoen. Ook de huurprijzen worden verder gereguleerd.

De voorbije decennia vorderde de bouw van sociale woningen om allerlei redenen maar mondjesmaat, met vaak maar een goeie honderd extra woningen per jaar. De nieuwe regering wil nu verschillende versnellingen hoger schakelen.

Dat er 15.000 woningen moeten bijkomen aan sociale voorwaarden las u al. Dat ambitieuze doel wil de nieuwe ploeg niet enkel bereiken met de bouw van woningen, maar ook met een vereenvoudiging van stedenbouwkundige procedures, een huurtoelage en de aankoop van bestaande woningen. Ook de sociale verhuurkantoren krijgen meer steun. Waar de budgetten voor dat forse pakket vandaan komen vertelt het akkoord nog niet.

De nieuwe regering wil in het kader van het ‘noodplan voor het sociale huisvestingsbeleid’ nog verder gaan. “Op termijn moet 15 procent van alle woningen op het hele gewestelijke grondgebied en per gemeente van sociale aard zijn, evenwichtig gespreid per gemeente en per wijk,” lezen we.

15 procent is niet weinig. Vandaag bedraagt het totale aantal over het gewest circa 8 procent en in gemeenten als Elsene is dat niet eens 4 procent.

50 procent van alle nieuwe gewestwoningen sociaal

Om geleidelijk naar dat cijfer toe te werken “beoogt de regering om 50 procent van alle nieuwe woningen op gronden waarvan het Gewest eigenaar is een sociaal karakter te geven.” Het gaat dan zowel om sociale huurwoningen, bescheiden huurwoningen als sociale koopwoningen.

Bovendien wil de regering het stelsel van stedenbouwkundige lasten hervormen om gemeenten die steevast neen zeggen tegen sociale woningen te verplichten toch in actie te schieten. In gemeenten die onder de 15 procent blijven en die tegelijk welvarender zijn dan het Brusselse gemiddelde (een combinatie die vaak voorkomt), worden die stedenbouwkundige lasten (in de regel een bedrag dat de bouwheer van een groot project moet betalen) verplicht besteed aan woningen met een sociaal karakter in die gemeente.

Huurprijzen reguleren

Het regeerakkoord voorziet verder in de oprichting van een huurbemiddelingsmechanisme. Als een huurder een huurprijs buitensporig vindt, zal hij zich tot een commissie kunnen richten die de prijs beoordeelt en eventueel bemiddelt tussen de partijen.

De nieuwe ploeg wil ook de huurmarkt verder reguleren. Te huur gestelde woningen zouden enkel nog overheidssteun krijgen (voor bijvoorbeeld renovatiewerken) als de huur beantwoordt aan de referentietabel van de huurprijzen.

En ook de strijd tegen huisjesmelkers en ongezonde woningen wordt opgevoerd. De gewestelijke huisvestingsinspectie zal daarvoor drie keer meer middelen krijgen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , sociale huisvesting , regeerakkoord , brusselse formatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni