regeerakkoord

Regeerakkoord: gratis openbaar vervoer tot 25 jaar en 15.000 sociale woningen

Er komt een algemene zone 30, de fietsinfrastructuur wordt uitgebreid en er komen 15.000 woningen met sociale voorwaarden. Het openbaar vervoer wordt ook gratis voor gebruikers onder de 25 jaar. Het tweetalig onderwijs komt maar in een verwaterde vorm in het regeerakkoord.

De Brusselse onderhandelaars bleven woensdag erg vaag tijdens de voorstelling van het regeerakkoord, waarvan bovendien geen tekst werd verspreid.

Uit verschillende gesprekken ter plaatse blijkt wel dat de regering van huisvesting, werk, klimaat en mobiliteit een prioriteit wil maken. Op mobiliteitsvlak wordt het plan Good Move van de vorige regering en het mobiliteitsmiddenveld opgenomen. Verkeersveiligheid - een aspect dat niet in de Franstalige onderhandelingsnota stond - heet nu wél een prioriteit te zijn.

De eerder uitgelekte algemene zone 30 werd ook bevestigd. Op grote assen blijft de maximumsnelheid 50. Welke assen dat worden staat nog niet vast.

30 procent groter busnet

De regering wil ook werk maken van meer fietsinfrastructuur, maar legt daarvoor nog geen budget of aantal kilometer vast.

Om het autoverkeer terug te dringen (tot 25 procent van de verkeerstaart) blijft Brussel ook voorstander van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Maar net als in de vorige regering wil de nieuwe ploeg dat in overleg met Vlaanderen en Wallonië doen. En die twee gewesten sputteren tegen.

Het busnet moet met 30 procent groeien vernemen we nog, maar dat percentage komt in feite neer op de verwachte groei van het vorige busplan. Tram 9 wordt verlengd en de tram naar Thurn & Taxis, die afgevoerd werd onder de vorige regering komt er nu toch, zegt Elke Van den Brandt (Groen).

De mobiliteit moet ook sociaal zijn. De onderhandelaars kwamen overeen dat het MIVB-aanbod gratis moet zijn voor Brusselaars van minder dan 25 jaar, zo vernamen we in de marge van de persconferentie. Ook voor senioren wordt het abonnement helemaal gratis.

De eerder al aangekondigde dieselban in 2030 blijft behouden. Benzines moeten tegen 2035 de stad uit.

15.000 sociale woningen

Het akkoord stelt ook dat er in deze legislatuur 15.000 woningen moeten bijkomen met sociale voorwaarden. Dat is veel als je weet dat het Gewest de voorbije jaren amper 100 woningen per jaar bouwde. De regering wil de registratierechten voor de aankoop van een eerste woning ook nog eens drastisch verlagen.

De nieuwe ploeg wil ook veel meer Brusselaars aan de slag krijgen met een uitbreiding van het huidige jongerengarantieplan naar alle werklozen. Die zouden zo een opleiding, stage of jobgarantie krijgen. Er komt ook een uitkering tijdens die periode van 4 euro per uur.

Verwaterd tweetalig onderwijs

Het tweetalig onderwijs komt maar heel voorzichtig in het regeerakkoord. Sven Gatz, die Guy Vanhengel zal opvolgen voor Open VLD, zei dat het Gewest aan de gemeenschappen zal vragen om initiatieven te stimuleren die twee- en meertaligheid bevorderen.

Brussel wordt ook - een beetje - hervormd. Er komt een staten-generaal waarbij 'zonder taboe' bekeken wordt hoe de gemeenten, OCMW's, en politiezones georganiseerd moeten worden. In 2021 moet dat tot een actieplan leiden. Het aantal schepenen gaat naar beneden en het statuut van gemeenteraadslid wordt versterkt.

Bij grote evenementen komt er systematisch één politiecommando, zoals dat dit jaar al het geval was bij bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk.

Volledig plan pas donderdag in parlement

Samen met de Stad stelt het Gewest zich ook kandidaat als culturele hoofdstad van Europa in 2030.

De regering verbindt zich er ten slotte toe een code tegen discriminatie op te stellen en een plan om eenoudergezinnen te steunen.

Over de bevoegdheidsverdeling werd nog niet gesproken tijdens de voorstelling. Die wordt pas vanavond duidelijk, nadat de partijleden het akkoord hebben goedgekeurd. Het volledige regeerakkoord wordt donderdag voorgesteld in het Brussels parlement.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?