Rekenhof: 'Brutoschuld Brussel liep vorig jaar op tot 9,5 miljard'

© PhotoNews
| Het Rekenhof in de Regentschapsstraat.

Het Rekenhof is in zijn 27 ste Brusselboek kritisch voor de opeenvolgende begrotingstekorten die de directe schuld van het Brusselse Gewest doen toenemen, onder meer omdat de uitgaven in de periode 2017-2021 jaarlijks met 9,7 procent stegen terwijl de ontvangsten gemiddeld maar met 2,4 procent toenamen. Het Hof was ook kritisch voor de rekeningen van een aantal Brusselse bestuursinstellingen.

Het Rekenhof merkt op dat het vorderingssaldo 2021 volgens het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) bijna 1,4 miljard euro beliep, terwijl de regering dat op iets meer dan 900 miljoen raamde. Het INR rekende wel de 968 miljoen euro mee (investeringen in onder meer tunnels en de metro en de corona-uitgaven), die de Brusselse regering uit de begroting hield. Maar er waren ook wel voor 500 miljoen euro aan onderbenutte kredieten.

De geconsolideerde brutoschuld bedroeg eind vorig jaar 9,5 miljard: 6,9 miljard directe en 2,6 miljard indirecte schuld. De toename van de directe schuld ligt voor het Agentschep van de Schuld bij de opeenvolgende begrotingstekorten. De jaarlijkse uitgaven stegen in de periode 2017-2021 gemiddeld 9,7 procent terwijl de uitgaven slechts met 2,4 procent gemiddeld stegen.

Afkeurend oordeel

Door onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen onthoudt het Rekenhof zich over de algemene rekening 2021 van het Brussels Gewest - de diensten van de regering en 23 autonome bestuursinstellingen (ABI's). Het Rekenhof heeft de rekeningen van die instellingen wel gecertificeerd, met een onthouding voor de Brusselse brandweer (DBDMH) en een afkeurend oordeel voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid). Tien overige werden met voorbehoud gecertificeerd en negen zonder voorbehoud.

Daarnaast heeft het Hof een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2021 van de diensten van het Verenigd College (DVC) omdat het een aantal afwijkingen van materieel belang heeft vastgesteld die een diepgaande invloed hebben op de algemene rekening van de DVC. Het Rekenhof heeft daarenboven een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekeningen 2019 en 2020 van Iriscare. Het Hof wacht nog steeds op de algemene rekeningen 2020 en 2021 van Bruss'Help en New Samusocial en de geconsolideerde rekeningen 2019, 2020 en 2021 van de GGC.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?