Samusocial wordt New Samusocial

© Ivan Put
| Brusselse daklozenorganisaties Samusocial en La Strada blijven ook na de hervorming van de sector aparte entiteiten

De Brusselse regering keurt donderdag een ordonnantie goed over de reorganisatie van de opvang en re-integratie van daklozen, naar aanleiding van het Samusocial-schandaal. De tekst is in samenspraak met de sector aangepast om twee aparte organismen te crëeren: één dat bevoegd is voor de coördinatie en een voor het operationele luik.

Het voorontwerp van ordonnantie leidde tot heel wat beroering in de sector omdat het voorzag Samusocial en steunpunt voor daklozen La Strada te fuseren tot een megakoepel, een gewestelijk orgaan met de naam Bureau voor Hulp en Sociale Integratie. Daardoor zouden noodhulp en coördinatie op langere termijn bij elkaar gebracht worden.

De Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, een adviesorgaan van de GGC, liet echter weten dat de noodhulpdiensten beter in een apart centrum zouden worden ondergebracht.

De ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen, Céline Fremault (CDH) en Pascal Smet, hebben uiteindelijk rekening gehouden met dat advies en het aandringen uit de sector. De nieuwe ordonnantie voorziet uiteindelijk de creatie van niet één maar twee nieuwe vzw’s van publiek recht.

'Le New Samusocial'

Een eerste vzw, die verantwoordelijk zal zijn voor noodhulp en –opvang heeft als werktitel Le New Samusocial. De tweede vzw zal de huidige organisatie La Strada incorporeren en bevoegd zijn voor de coördinatie, het elektronische sociale dossier, de oriëntatie, sectoraal overleg en studies. Die vzw wordt in principe BruHelp gedoopt. Telefoontjes naar het nieuwe nummer voor sociale noodhulp zullen bijvoorbeeld beheerd worden door BruHelp.

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) – dat is de Brusselse regering – zal met de twee organisaties beheerscontracten afsluiten. Beide vzw’s krijgen, net als Samusocial eerder, ter controle elk twee regeringscommissarissen, een van beide taalrollen.

Die commissarissen zitten in de raad van bestuur maar hebben geen stemrecht. Hun rol zal eruit bestaan om toe te zien of de taken die aan de vzw zijn toevertrouwd uitgevoerd worden conform aan het beheerscontract.

De nieuwe ordonnantie wordt nu eerst voorgelegd aan de huidige organisaties, op wier vraag het originele ontwerp van ordonnantie werd aangepast. Nadat zij hun fiat hebben gegeven, wordt de tekst ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

Samusocial

De raad van bestuur van daklozenorganisatie Samusocial kreeg in 2016 voor 60.000 euro aan zitpenningen. Mayeur (PS) en Peraïta (PS) moesten opstappen als burgemeester en OCMW-voorzitster.     
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?