Sint-Genesius-Rode in beroep tegen Homans' vernietiging van besluit verzending kiesbrieven

© PhotoNews

Sint-Genesius-Rode gaat bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om de gemeenteraadsbeslissingen over het drukken en verzenden van de oproepingsbrieven te vernietigen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. Enkel de Franstalige IC-GB-meerderheid keurde het besluit goed. Burgemeester Pierre Rolin onthield zich.

De Franstalige meerderheid verstuurde de oproepingsbrieven voor de recente verkiezingen in het Nederlands, met uitzondering van de Franstalige geadresseerden die de afgelopen jaren gemeentelijk hadden laten registreren dat zij dergelijke documenten onmiddellijk in het Frans willen ontvangen. Zij kregen die kiesbrief meteen in het Frans toegestuurd.

Homans besliste in mei om de gemeenteraadsbeslissing voor het versturen van de oproepingsbrieven te vernietigen. "De interpretatie door het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode doet afbreuk aan de voorrangsstatus van het Nederlands en gaat in tegen de interpretatie van de bestuurstaalwet. Het bijhouden van een taalregister is bovendien in strijd met de omzendbrief uit 2010 betreffende het verbod op de registratie van taalvoorkeur en met de wet", aldus Homans in haar vernietigingsbesluit.

'Geen respect'

De taalwetgeving schrijft voor dat besturen van faciliteitengemeenten aan alle inwoners een document zoals een oproepingsbrief eerst in het Nederlands moeten sturen en dat Franstaligen die dat willen nadien een document in hun taal kunnen aanvragen.

De Franstalige meerderheid van Sint-Genesius-Rode had zich echter gebaseerd op twee arresten waarin de algemene vergadering van de Raad van State aangaf dat het volgens haar voldoende is dat Franstaligen die aanvraag één keer om de vier jaar doen.

Vlaams schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) uitte dinsdagavond felle kritiek op het besluit van de gemeenteraad. "Het is duidelijk dat u helemaal geen respect heeft voor het primaat van de politiek, geen respect voor de bevoegheidsafbakening binnen de verschillende beleidsniveaus in de staat. Het komt immers niet toe aan een gemeente om de interpretatie van de bestuurstaalwetgeving op eigen gezag zomaar terzijde te schuiven", aldus Sobrie.

Dat de gemeente zich baseert op arresten van de Raad van State mist volgens haar elke grond, omdat de bepalingen geen deel uitmaakten van het beschikkend gedeelte van het arrest en rechters sowieso geen algemene regels mogen uitvaardigen, maar enkel mogen beslissen over concrete geschillen. Sobrie hekelde ook dat de belastingbetaler van de gemeente moet opdraaien voor de gerechtskosten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

OPROEP: Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en wie weet win jij een van onze 10 prijzen! Neem nu deel..

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?