Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

| Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën

Sven Gatz: ‘SmartMove deze legislatuur is twijfelachtig’

SVG
20/09/2021

Komt er deze legislatuur nog een zonale heffing in Brussel voor automobilisten, gekoppeld aan een hoofdstedelijke taxshift voor de autogebruiker? Ook Brussels minister van Financiën Gatz (Open VLD) twijfelt er nu aan dat dit deze regeerperiode nog haalbaar is.

Zaterdag raakte bekend dat de Brusselse regering de inkomsten van het rekeningrijden niet langer in de begroting inschrijft. Dat wordt door waarnemers gezien als een teken dat de Brusselse regering er niet meer in gelooft.

In het Radio 1-programma De Ochtend ontkent minister Sven Gatz (Open VLD) vandaag dat het Brussels rekeningrijden (SmartMove), daarmee van de baan is. “Ik ben ervan overtuigd dat de meeste grote steden in Europa over 5 à 10 jaar rekeningrijden zullen kennen,” zei Gatz.

“Maar begrotingstechnisch is het niet fout om het uit de begroting te houden als die inkomsten er nog niet zijn. We mogen ons niet rijk rekenen,” zei hij.

Op de vraag of SmartMove er dan deze legislatuur zal komen zei Gatz dat dat “twijfelachtig” is. “Verder kan ik daar niet veel over zeggen. We weten het gewoon niet.”

Half oktober

Veel hangt af van het advies van de Raad van State. Dat was voorzien voor begin september maar het advies is uitgesteld naar half oktober, omdat de Raad van State bijkomende vragen heeft gesteld.

De Raad van State moet vooral nagaan of het Brussels Gewest zijn boekje niet te buiten gaat door de invoering van een kilometerheffing en een bijhorende taxshift.

Vervolgens moet SmartMove ook nog voorkomen op het overlegcomité met de andere deelstaten. Zoals bekend verzetten het Waals en het Vlaams Gewest zich tegen de Brusselse kilometerheffing. Vraag is dus ook of het politiek een haalbare kaart is in dit land is om Smartmove in Brussel in te voeren tegen de wil in van de twee andere gewesten.

Eerder had ook al minister-president Rudi Vervoort (PS) zijn twijfels geuit over de invoering van Smartmove deze legislatuur.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni